Distribuir contido

We in the World

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 1996 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

23/02/2017

EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

18/02/2016

A ruta da acción exterior de G​alicia: ​do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

16/03/2015

Unha acción exterior descapitalizada

06/02/2014

No Mundo a medias

28/02/2013

Autonomías con valados nun mundo sen fronteiras

27/06/2012

Nós no Mundo (We in the World) pretende ser un informe reflexivo de periodicidade anual sobre algúns aspectos relevantes da nosa acción exterior, prestando especial atención ao acontecido no exercicio precedente mais tamén, á vista das inmensas dificultades existentes para establecer fronteiras cronolóxicas a certos niveis, afondar nas proxeccións temáticas máis sobresalientes respecto ao seguinte e vindeiros anos.

27/06/2012

A acción exterior na axenda galega

27/06/2012

¿Menos acción exterior para internacionalizarse máis?

27/06/2012

Un modelo de acción exterior crible para encarar a crise

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais