Nós no Mundo

Distribuir

Distribuir contido

Presentación

Nós no Mundo (We in the World) pretende ser un informe reflexivo de periodicidade anual sobre algúns aspectos relevantes da nosa acción exterior, prestando especial atención ao acontecido no exercicio precedente mais tamén, á vista das inmensas dificultades existentes para establecer fronteiras cronolóxicas a certos niveis, afondar nas proxeccións temáticas máis sobresalientes respecto ao seguinte e vindeiros anos.

O esforzo súmase a unha preocupación que está na raíz da propia existencia do IGADI, que desenvolve boa parte da súa actividade co firme compromiso de promover a proxección internacional de Galicia e afirmarse como foro cívico onde as diferentes sensibilidades e demandas neste eido poden atopar un espazo de acomodo desde unha perspectiva tanto crítica como construtiva.

Cómpre significar o agradecemento aos autores que aceptaron colaborar na preparación desta primeira edición, confiando en que, no futuro, todo ese crecente conxunto de persoas que en diferentes campos, en Galicia e fóra dela, teñen no internacional un ámbito de profesionalización ou de estudo acheguen a este Informe os contrastes precisos para que a nosa paradiplomacia gañe en pluralidade, consistencia e utilidade.

As reflexións recollidas aquí teñen un complemento indispensable na cronoloxía do acontecer galego en relación á nosa acción exterior, un seguimento que fai a diario o IGADI de motu propio, e que pode consultarse no Diario Exterior que semanalmente é publicado en www.igadi.org.

 

EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

A ruta da acción exterior de G​alicia: ​do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

Unha acción exterior descapitalizada

No Mundo a medias

Autonomías con valados nun mundo sen fronteiras

Un modelo de acción exterior crible para encarar a crise

¿Menos acción exterior para internacionalizarse máis?

A acción exterior na axenda galega

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais