Distribuir contido

Cooperación

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 1924 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

09/08/2017

09/08/2017

09/08/2017

09/08/2017

09/08/2017

08/08/2017

Plan Expandido; Concello da Coruña e área metropolitana

27/07/2017
27/07/2017
IGADI

Unha análise de Alexandre Rey Parrado, estudante en prácticas da USC

Desde xullo de 2016, autoridades e representantes de ámbolos Estados centroamericanos comezaron a reunirse de forma periódica para tentar impulsar novamente unha axenda común en materia de seguridade e combate contra o crime organizado e o narcotráfico na rexión. A situación xeoestratéxica compartida, que reviste especial atractivo e relevancia para as rutas do tráfico ilícito e dos fluxos migratorios internacionais cara os EUA, configura uns retos e ameazas comúns que requiren esforzos conxuntos, no canto de evitar emular a situación de inseguridade que atinxe ao Triángulo Norte Centroamericano (TNC).  

17/07/2017

Xuntanza co tecido solidario do Concello da Coruña arredor do proxecto #CooperaciónExpandida. Centro cívico da zona vella, 19:30

11/01/2016
11/01/2016
IGADI

Unha análise de José Delgado Romero (estudante en prácticas da USC)

No contexto actual no que nos atopamos, cunha tendencia crecente á interdependencia da poboación mundial tanto en termos sociais, culturais, políticos, e por suposto económicos, vanse desenvolvendo políticas que promoven a caída de certas barreiras, pero incentivan o xurdimento doutras que fan que os beneficios deste proceso non se produzan dun xeito equitativo. Coa concentración do poder que non só afecta ao binomio Norte-Sur, xorde a cooperación ao desenvolvemento como algo mais que un mecanismo de redistribución de todos estes recursos, senón como unha variable capaz de crear as ferramentas necesarias para que os pobos poidan satisfacer as súas propias necesidades, pois do contrario caeríase nunha estratexia de carácter asistencialista e efémera. Estas axudas entendíanse case exclusivamente como competencia de gobernos estatais ou instancias supraestatais ata mediados dos oitenta, onde se produce un gran recoñecemento enfocado ao papel que poden xogar as institucións locais na axuda á cooperación, dándolles un impulso para comezar o seu labor. Os Fondos de Cooperación terán un papel importante a desempeñar pola súa vontade de coordinar eses esforzos entre entidades locais.

06/11/2015
06/11/2015
IGADI

En una novela escrita en los años treinta del siglo pasado, Arredor de sí, Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), considerado uno de los patriarcas de las letras gallegas, narró la peripecia vital de Adrián Solovio, quien cruzó las fronteras de España y de Europa en búsqueda de sí mismo. “As fronteiras non eran liñas de aduanas senón vitais  zonas de transición entre as harmoniosas conciencias dos pobos”,  describía. En esa frase tenemos una primera aproximación de la realidad de la problemática de las fronteras en Asia. En efecto, podemos decir que Asia se encuentra en una fase transición protagonizada por los pueblos y con el impulso económico y comercial como principal agente dinamizador de la superación de los conflictos. Lo de armoniosas, desgraciadamente, no siempre es aplicable.

29/06/2015
29/06/2015
Economía Exterior

China, India y la Asean disponen de capacidades reciprocas para alentar un salto significativo en su progreso económico y social, siempre y cuando sean capaces de conducir con autonomía, realismo y compromiso unas diferencias que afectan a cuestiones relacionadas con la soberanía.

14/12/2013
14/12/2013
Sermos

¿País prioritario da cooperación galega?

Debe ou non debe ser Cabo Verde un país prioritario para a cooperación galega? Despois dunha década comprometidos en certa maneira co futuro do desenvolvemento humano deste país, á vista do proxecto de Plan Director que a Xunta de Galicia ten en apresurado trámite, seguimos, incomprensiblemente, dando voltas á pregunta.

11/07/2013
11/07/2013

La lucha contra el tráfico ilícito de drogas ha sido uno de los temas donde mayor coincidencia ha existido entre Cuba y los Estados Unidos de América, en cuanto a la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Gracias a ello se ha establecido una coordinación puntual para su enfrentamiento, que ha estado avalada por la eficiente labor de las autoridades cubanas en el control e interdicción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Bajo esta premisa, se presentan los retos y perspectivas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de América en torno a la posible y necesaria profundización en la cooperación para la lucha antinarcóticos. 

11/02/2013
11/02/2013
IGADI

Desde que a República Popular de China abriu á súa economía en 1978 aos mercados internacionais, ven experimentando un crecemento vertixinoso do seu PIB ano após ano, arredor dos dous díxitos, e con grandes taxas de aforro, situándose xa como a segunda economía mundial, tras superar á tradicional potencia económica da rexión asiática: o Xapón.

13/11/2012
13/11/2012
Praza Pública

Hai quen fala de hipercrise no sector da cooperación ao desenvolvemento, xa que ademais de ser a política pública máis afectada polas reestruturacións de gasto dos últimos anos, a propia base filosófica da súa acción e utilidade como sector institucional está posta en cuestión, erosionada nos últimos tempos desde diferentes e amplos ángulos.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais