Análise e Opinión

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2046 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

Usa este formato: 2018-09-19
Usa este formato: 2018-09-19
19/09/2018
19 de Setembro de 2018

Dende a caída da Unión Soviética foise establecendo unha tendencia consistente na  rexionalización da política mundial, este proceso “foi creando oportunidades para que os novos poderes rexionais desenvolvan as capacidades para a proxección do seu poder”[1] mediante os acordos cas grandes potencias. A realidade mostra que Asia Central converteuse  nunha rexión moi atractiva, non so nos discursos, tamén debido á gran cantidade de acordos e tratados que se pactaron neste territorio. Pero é preciso coñecer as premisas que están guiando ós diferentes estados que queren exercer a súa influencia na rexión.
17/09/2018
17 de Setembro de 2018

As políticas para o “desenvolvimento de Cabo Verde” instaladas nestes últimos anos, com efeitos e por definição, a curto e médio prazo, não puderam demonstrar se são capazes de obter soluções consistentes para os problemas endémicos do país: o desemprego e o arranque rumo ao desenvolvimento económico.
17/09/2018
17 de Setembro de 2018

China se ha posicionado como líder indiscutible de la globalización, en el momento mismo en que el debate apertura vs. cerrazón arrecia en Estados Unidos y Europa. La actual confrontación entre la aldea global y la pequeña aldea evidencia, en efecto, una intensidad no vista desde el emerger del fundamentalismo islámico. Curiosamente, a pesar de ocupar el primer puesto dentro del proceso globalizador, China no sólo reproduce con gran intensidad dicho debate sino que lo hace con mucha originalidad.
13/09/2018
IGADI
13 de Setembro de 2018

Miguel Ángel Martínez Pellitero é especialista en Economía Internacional e Desenvolvemento e colaborador do IGADI
Historicamente, a esquerda ten xogado un papel residual na escena política mexicana. Durante mais de 70 anos (entre 1929 e o 2000) o partido oficial (o que agora coñecemos como “Partido Revolucionario Institucional” ou PRI)(1) gobernou ininterrompidamente o país, sendo relevado polo “Partido de Acción Nacional” (PAN)(2) entre os anos 2000 e 2012 –dúas lexislaturas-, devolvendo o relevo ao PRI nos últimos seis anos. Sen embargo, que non acadase gobernar ou nin tan sequera cristalizar en proxectos políticos consolidados non significa que en México non exista unha base popular con conciencia social e de reivindicación ante as inxustizas e os poderes establecidos.
12/09/2018
12 de Setembro de 2018

En 1972 Pekín y Washington alcanzaron un acuerdo fundamental. De acuerdo al mismo, Estados Unidos reconocía al Partido Comunista como legítimo gobierno de China y este último aceptaba el liderazgo estadounidense en la región Asia-Pacífico. Ambas partes necesitaban de este compromiso. Para Mao Tse Tung era la garantía de que Washington no se aliaría con Moscú en su contra, en momentos en que las tensiones de China con la Unión Soviética habían llegado a su punto álgido. Para Nixon ello brindaba la posibilidad de salir de la guerra de Vietnam sin que China explotase en su beneficio esta situación de debilidad estadounidense.
12/09/2018
IGADI
12 de Setembro de 2018

No marco do actual ciclo electoral en América Latina, estamos a observar un irreversible cambio político? Existe un revival da dereita, liberal e conservadora, por riba dunha esquerda fragmentada tras unha década de hexemonía política e electoral? E a arquitectura rexional, muda tamén con estas tendencias? É Trump un síntoma destes cambios ou un “efecto pasaxeiro”? Ao calor da dinámica electoral e política na que actualmente está inmersa a rexión, obsérvase unha recomposición do seu campo da representación política, nalgúns casos moito mais atomizado e imprevisible, pero que advirte con prefigurar as tendencias a observarse, cando menos, para o próximo quinquenio.
11/09/2018
11 de Setembro de 2018

O 18 de agosto de 1991 o “Comité Estatal para o Estado de Emerxencia”, nun intento de golpe de estado, preséntase ante a cidadanía soviética coa intención de manter o modelo estatal que estivera vixente durante toda a historia da Unión Soviética. A deriva política que estaba tomando a URSS non convencía a certo sector do Partido Comunista (PCUS).
11/09/2018
11 de Setembro de 2018

A ajuda para o desenvolvimento, até à presente data, neste arquipélago, decerto ponto de vista foi sempre uma “camuflagem”, um verdadeiro investimento de médio a longo prazo por parte dos pressupostos benévolos países doadores, uma falsa generosidade à custa dos contribuintes desses países “generosos”. 
04/09/2018
4 de Setembro de 2018

Cada año se extraen o cultivan sesenta millardos de toneladas de materias primas, representando no sólo el torrente sanguíneo de los procesos fabriles, sino creando las bases para los desarrollos de infraestructura y urbanización. Ello, en adición, a alimentar al mundo. Es cierto que se han logrado avances sustanciales para permitir generar mayor valor económico, utilizando una cantidad cada vez menor cantidad de materias primas. En efecto, cada dólar de PIB utiliza hoy un tercio menos de materias primas que a comienzos de la década del ochenta (“Global Commodity Chains and Global Value Chains”, Oxford Encyclopedia of International Studies). Sin embargo, esta mejor utilización de los recursos naturales posibilitada por la tecnología, se ha visto más que compensada por el aumento de la población mundial y, muy particularmente, por el gigantesco crecimiento experimentado por las clases medias asiáticas.
29/08/2018
Revista ZETA (Venezuela)
29 de Agosto de 2018

Tralo seu eficaz cumio coa chanceler alemá Ánxela Merkel, o presidente ruso Vladimir Putin prepara para comezos de setembro un cumio de alto nivel en Istambul con Alemaña, Francia e Turquía, que pode deparar cambios estratéxicos na xeopolítica global, sen perder  de  vista   os   comicios   lexislativos   estadounidenses de novembro próximo e as dificultades pola que atravesa a presidencia de Donald Trump.
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais