O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é un think tank independente que nace en 1991 cun dobre propósito: reflexionar sobre os problemas e tendencias da sociedade internacional contemporánea e pular por unha maior inserción de Galicia no mundo a todos os niveis.
Repensar Europa desde aquí
Usa este formato: 2017-07-20
Usa este formato: 2017-07-20
18/07/2017
18/07/2017
IGADI


Unha análise de Miguel Ángel Martínez Pellitero, estudante en prácticas

Seis anos despois do xurdimento da Alianza do Pacífico, un proceso de integración comercial a nivel rexional conformado por Chile, Colombia, Perú e México, parece que este bloque pode ser unha das saídas ás que recorra México no seu proceso de diversificación comercial como resposta ás políticas proteccionistas  de Donald Trump.

18/07/2017
18/07/2017


Protesta en Guatemala. Fonte: Axencia Xinhua
Unha análise de Alexandre Rey Parrado, estudante en prácticas da USC

Prometedoras iniciativas parecen desenvolverse en Guatemala e Honduras, afastadas das lóxicas militaristas tradicionais e baixo enfoques máis transversais, e que pretenden reconducir a estratexia de seguridade cara as bases da problemática imperante en ambos Estados. Nesta estratexia, na cal xoga un papel relevante a colaboración internacional, estanse a configurar instrumentos xurídicos e sociais de gran relevancia na loita contra a endémica corrupción institucional, a inxerencia do crime organizado e o conseguinte  empuxe migratorio.

17/07/2017
17/07/2017


Fonte: Axencia Xinhua China

El siglo XX presenció dos grandes revoluciones productivas. La primera se inicia en 1913 cuando los principios de estandarización del trabajo, planteados por Frederick W. Taylor en su obra “Principios de la Administración Científica”, fueron aplicados por Henry Ford en la fabricación de sus vehículos. Ello dio lugar a la llamada línea de ensamblaje, en la cual cada obrero estaba llamado a cumplir una función repetitiva y puntual dentro de una inmensa línea mecanizada.

10/07/2017
10/07/2017


Durante la mayor parte de sus historias independientes, las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica parecieron haber estado guiadas por un famoso párrafo del Diálogo Meliano de Tucídides: “Los poderosos hacen lo que desean y los débiles soportan lo que les toca”. Acercándonos a la segunda década del nuevo milenio, sin embargo, las cosas han cambiado. Mientras los caminos de Estados Unidos y América Latina parecieran estarse bifurcando, la influencia de Washington sobre la región disminuye un poco más con cada año que pasa.

10/07/2017
10/07/2017


Fonte: Ateneo Republicano da Coruña

Convidado polo Ateneo Republicano de Galicia, Ignacio Ramonet impartiu o 25 de maio pasado na Coruña a conferencia: 'A catástrofe perfecta: desorde mundial no século XXI' no Auditorio da Fundación Abanca, cun cheo ata o galiñeiro .

Director de 'Le Monde Diplomatique' en París entre 1995 e 2008 (actualmente aínda o é da edición en español) foi tamén un dos principais impulsores da ATTAC e do Foro Social Mundial durante a década dos 90, identificando a súa figura intelectual coa construción do movemento anti-globalización e altermundista durante a primeira década do século XXI. É membro do Consello Reitor do Igadi.

07/07/2017
07/07/2017


Unha análise de Miguel Ángel Martínez Pellitero, estudante en prácticas

A gran recesión económica experimentada a nivel mundial e as posteriores crises acaecidas en diversos sistemas políticos de Occidente nos últimos anos, deron lugar a diferentes respostas en forma de movementos sociais e políticos alternativos de moi diferente signo. Estes movementos en última instancia reaccionan contra orde estabelecida. E polo que parece, estes novos actores nacionais parece que están a quebrar, alo menos en certa medida, o estable sistema de relacións internacionais no que estabamos inmersos.

05/07/2017
05/07/2017


Fonte: Axencia Xinhua China
Unha análise de Alexandre Rey Parrado, estudante en prácticas da USC

A posta en valor polo patrimonio natural e, consecuentemente, a defensa do medio ambiente catapultaron a Costa Rica á vangarda internacional coma exemplo de “país verde”. Dita estratexia consolidou os mecanismos de proxección do Estado en base a modelos de “soft power”, o cal consolidou a súa presenza e relevancia nas principais cimeiras sobre cambio climático e desenvolvemento sostible, alén de contribuír no fomento dunha imaxe afastada dos estereotipos rexionais centroamericanos (Estados inestables, corrupción ou crime organizado).

03/07/2017
03/07/2017


En manufacturas, los latinoamericanos carecen de capacidad de competir en alta tecnología (excepción hecha de algunos pocos nichos) y están hallando cada vez más difícil competir en mano de obra intensiva. En recursos naturales, la región sufre las consecuencias de un período de vacas flacas así como de la volatilidad inherente a ese sector. No en balde el área de los servicios se visualizaba en nuestra región como la nueva esperanza exportadora.

26/06/2017
26/06/2017


 "Dominando a cuarta revolución industrial" Davos 2016

En 1991 el futurólogo Alvin Toffler escribió acerca de un mundo en proceso de bifurcación entre naciones veloces y lentas. Ello implicaba un desacoplamiento entre países con sistemas tecnológicos avanzados y economías desarrolladas y países en vías de desarrollo con baja o mínima capacidad de generación tecnológica. Mientras los primeros se moverían cada vez más rápidamente,  los segundos irían evidenciando un rezago creciente (El Cambio de Poder, Barcelona).

25/06/2017
21/06/2017
Sermos Galiza


Fonte: Xinhua
Teresa Barro achega a súa visión

Poucas veces terá habido un momento tan fascinante na política do Reino Unido como o que xurdiu coas eleicións xerais do catro de xuño. Nada quedou como antes e todo virou ás avesas.

Xaneiro - Xullo / 2017
EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?
Ecuador despois de Correa. Eleccións presidenciais e lexislativas: 19 de febreiro de 2...
As incertezas acaparan a evolución internacional
Xulio Ríos, Tibidabo ediciones, Barcelona, 2016.