xullo - decembro / 2011

 

Sobre Tempo Exterior

 

  Nº 23   Sumario
     
    Baixar .pdf  Carta aos lectores
Luiz Bernardo Pericás   Baixar .pdf  Cuba hoxe: novos desafíos

Julio A. Díaz Vázquez   Baixar .pdf  Cuba: actualización do modelo económico-socia

Armando Nova González   Baixar .pdf  A propiedade na economía cubana
Chris J. Dolan e Diane E. Johnson   Baixar .pdf  As relacións Cuba - EUA durante a Administración de Obama e máis alá
Xu Shicheng   Baixar .pdf   China e Cuba: Medio século de relacións de amizade e cooperación

Ignacio Gutiérrez de Terán   Baixar .pdf  As revoltas árabes e a rexión do Golfo: a mudanza imperceptible?
Teresa Macià Cid   Baixar .pdf  Libia: un incentivo para o Tratado sobre o Comercio de Armas
José Abu-Tarbush   Baixar .pdf  A “cuestión palestiniana” regresa á ONU
Vera Ríos Carrillo   Baixar .pdf  Tibete e os intereses estratéxicos da China, a India e os EUA: unha aproximación histórica
Liska Gálvez   Baixar .pdf China e América Latina, un Comercio Asimétrico
Martín Ignacio Prieto   Baixar .pdf  A internacionalización das empresas galegas. O caso da China
Antonio Fontenla Ramil   Baixar .pdf  Tres décadas abrindo mercados ás empresas galega
    Baixar .pdf  Libros
    Baixar .pdf  Resumo - Resumen - Abstract

 
Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org
 
 
Baixar .pdf  Para subscribirte enche o formulario de subscrición
 

Portada Tempo Exterior 23

 

Números anteriores
   
     
Número 22 segunda época xaneiro-xuño/2011
Número 21 segunda época xullo-decembro/2010
Número 20 segunda época xaneiro-xuño/2010
Número 19 segunda época xullo-decembro/2009
Número 18 segunda época xaneiro-xuño/2009
Número 17 segunda época xullo-decembro/2008
Número 16 segunda época xaneiro-xuño/2008
Número 15 segunda época xullo-decembro/2007
Número 14 segunda época xaneiro-xuño/2007
Número 13 segunda época xullo-decembro/2006
Número 12 segunda época xaneiro-xuño/2006
Número 11 segunda época xullo-decembro/2005
Número 10 segunda época xaneiro-xuño/2005
Número 9 segunda época xullo-decembro/2004
Número 8 segunda época xaneiro-xuño/2004
Número 7 segunda época xullo-decembro/2003
Número 6 segunda época xaneiro-xuño/2003
Número 5 segunda época xullo-decembro/2002
Número 4 segunda época xaneiro-xuño/2002
Número 3 segunda época xullo-decembro/2001
Número 2 segunda época xaneiro-xuño/2001
Número 1 segunda época xullo-decembro/2000
Baixar .pdf  Unha revista galega de estudios internacionais nº 12-primavera/1999-2000
Baixar .pdf  De Castelao a Portugal nº 11-inverno/1999-2000
Baixar .pdf  Cooperación internacional, benestar social e acción exterior local nº 10-outono/1999
Baixar .pdf  ¿Humanitarismo ou “hexemonismo”? nº 09-verán/1999
Baixar .pdf  Novos proxectos nº 08-primavera/1999
Baixar .pdf  O mundo e a aula nº 07-inverno/1998-1999
Baixar .pdf  Unha iniciativa digna de eloxio nº 06-outono/1998
Unha Fundación para Plácido Castro nº 05-verán/1998
http://www.arrakis.es/~igadi nº 04-primavera/1998
Unha alianza por Galicia no eido exterior nº 03-inverno/1997-1998
¿Tempo... perdido? nº 02-outono/1997
IGADI: O Mundo desde aquí nº 01-verán/1997
   
 
Revista de análise e estudos internacionais
Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional). Redacción e administración: Illa de San Simón, 36800 Redondela (Pontevedra). Tel. (+0034) 986 029 170. Fax. (+0034) 986 029 17.E-mail: info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos. Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco. Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Ramón Lugrís Pérez, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas. Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López  Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Fred Halliday (London School of Economics), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), Saul Landau (California State Polythecnic University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University). Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira. Asesoramento lingüístico e tradución: Ánxelo Gonzalves Vicente. Abstract: Jared D. Larson. Administración e publicidade: Sandra Castro. Deseño de portada: Pepe Carreiro. Ilustración de portada: Fragmento do cadro “Neno tocando a flauta”, de Arturo Souto. Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: Breogán Xuncal Pereira. Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Feito. Depósito Legal: VG654-1997. ISSN: 1579-6582.
Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.
O IGADI, aos efectos previstos no artigo 32.1, párrafo segundo do vixente TRLPI, oponse expresamente a que calquera das páxinas de Tempo exterior, ou partes delas, sexan utilizadas para a realización de resumes de prensa. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación da totalidade ou parte das páxinas desta revista soamente poderá ser realizada coa autorización dos seus titulares, salvo excepción prevista na lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos, www.cedro.org), se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta publicación.
 
Volver a PublicaciónsIr á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 02/01/2012


Subir

 

Subscríbete á lista de correo do Igadi e recibe notificación das novas
informacións, artigos, documentos, convenios, publicacións, etc, que ofrece
o Igadi na súa páxina web Igadi na Rede.


Para comprender o Mundo desde aquí ...
... para proxectar a Galicia no contexto internacional.

 

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/igadi/alta