Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos

Volver ó índice


Mundo / ONU / Programas, fondos e outras entidades de Nacións Unidas / Parte 2
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Parte 2


UNHCR (Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados)

 

Sede Central

 

Case Postale 2.500.
CH1211-Genève 2.

Teléfono
41 22 7398502

Fax
41 22 7397315

Oficina de Enlace

 

One United Nations Plaza. Room DC1-2610.
United Nations. 10017-New York.
e-mail:
okabe@unhcr.ch
Internet: http://www.unhcr.ch

Teléfono
1 212 9630032

Fax
1 212 9630074


Comisión Internacional da Cruz Vermella

 

Avenue de la Paix, 19. CH1202-Genève.
e-mail:
press.gva@gwn.icrc.org

Teléfono
41 22 7346001

Fax
41 22 7342057


The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

 

PO Box 372. Chemin des Crets, 17.
CH1211-Genève 19.

Teléfono
41 22 7304222

Fax
41 22 7330395


UNICEF (Fondo das Nacións Unidas para a Infancia)

 

Three United Nations Plaza. 10017-New York.
e-mail:
webmaster@unicefusa.org
e-mail: netmaster@unicef.org
Internet: http://www.unicef.org

Teléfono
1 212 3267000

Fax
1 212 3267768


UNIFEM (Fondo das Nacións Unidas para o Desenvolvemento da Muller)

 

304 East 45th Street 6th floor. 10017-New York.
e-mail:
unifem@undp.org
Internet: http://www.unifem.undp.org

Teléfono
1 212 9066400

Fax
1 212 9066705


UNITAR (Instituto das Nacións Unidas para a Formación Profesional e a Investigación)

 

Sede Central

 

Palais des Nations. 1211-Genève 10 (Switzerland).
e-mail:
unitarunitar@unep.ch
Internet: http://www.unitar.org

Teléfono
41 22 7988400

Fax
41 22 7331383

Oficina de Enlace de New York

 

Room DC1-603. One United Nations Plaza.
United Nations. 10017-New York.
e-mail:
unitar.ny@un.org

Teléfono
1 212 9639196

Fax
1 212 9630995
1 212 9639686


UNRWA (Axencia de Obras Públicas e Socorro das Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina no Medio Oriente)

 

Sede Central

 

PO Box 371.
Gaza City.

Teléfono
9727 6777700

Fax
9727 6777555

Oficina de Enlace

 

Room DC2-1755. Two United Nations Plaza.
United Nations. 10017-New York.
e-mail:
leew@un.org

Teléfono
1 212 9632255

Fax
1 212 9357899


UNU (Universidade das Nacións Unidas)

 

Sede Central

 

53-70, Jingumae 5-Chome. Shibuya-ku. 150-Tokyo (Japan).
e-mail:
bond@hq.unu.edu
Internet: http://www.unu.edu

Teléfono
81 3 34992811

Fax
81 3 34992828

Oficina en América do Norte

 

Room DC2-1466. Two United Nations Plaza.
United Nations. 10017-New York.
e-mail:
unuona@igc.apc.org

Teléfono
1 212 9636387

Fax
1 212 3719454


WFP (Programa Mundial da Alimentación)

 

Sede Central

 

Via Cristoforo Colombo, 426. 00145-Roma (Italia).
e-mail:
mwanza@wfp.org
Internet: http://www.wfp.org

Teléfono
39 6 65131

Fax
39 6 59602111

Oficina en América do Norte

 

Room DC2-2500. Two United Nations Plaza.
United Nations. 10017-New York.
e-mail:
coutts.wfp@un.org

Teléfono
1 212 9638364

Fax
1 212 9638019


Centro para os Dereitos Humanos

 

Sede Central

 

Palais des Nations. CH1211-Genève 10.
e-mail:
wcbadmin.hchr@unog.ch
Internet: http://www.unhchr.ch

Teléfono
41 22 9171234

Fax
41 22 9170123

Oficina de New York

 

Room S-2914. United Nations.
10017-New York.

Teléfono
1 212 9635930

Fax
1 212 9634097

DHA - Genève

 

Palais des Nations. CH1211-Genève 10.
e-mail:
dhagva@dha.unicc.org

Teléfono
41 22 9171234

Fax
41 22 9170023


Conferencia de Desarme

 

Palais des Nations.
1211-Genève 10 (Switzerland).

Teléfono
41 11 9172280

Fax
41 22 9170123


Comité para o Uso Pacífico do Espacio Exterior

 

Vienna International Centre. Room F-832.
PO Box 500. A1400-Vienna (Austria).

Teléfono
43 1 213454950

Fax
43 1 213455860


Comisión de Dereito Internacional

 

Room S-3460A. United Nations.
10017-New York.

Teléfono
1 212 9635345

Fax
1 212 9631963


International Commission of Jurists

 

Chemin de Joinville, 26. PO Box 160. CH1216-Genève.
e-mail:
icjch@gn.apc.org

Teléfono
41 22 7884747

Fax
41 22 7884880


Programa de Corporacións Transnacionais co UNCTAD

 

Palais des Nations. CH1211-Genève 10.
e-mail:
webmaster@unctad.org
Internet: http://www.unicc.org/unctad

Teléfono

Fax


UNCRD (Centro de Desenvolvemento Rexional das Nacións Unidas)

 

Marunouchi 2-4-7. Naka-ku.
460-Nagoya (Xapón).

Teléfono

Fax


UNDCP (Programa Internacional de Nacións Unidas para o Control das Drogas)

 

Vienna International Centre

 

PO Box 500. A1400-Vienna (Austria).
e-mail:
undcp_hq@undcp.un.orat
Internet: http://www.undcp.org

Teléfono
43 1 21131
43 1 21130

Fax
43 1 2307002

New York Office

 

Room DC1-613. United Nations. 10017-New York.
e-mail:
bryant@un.org

Teléfono
1 212 9635634

Fax
1 212 9634185

Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 22/11/99