Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos

Volver ó índice


Mundo / ONU / Sistema ONU
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Sistema ONU


Nacións Unidas

 

United Nations Plaza. 10017-New York.


Nacións Unidas (en Xenevra)

 

Palais des Nations
Avenue de la Paix, 8/14. 1211-Genève 10.

Teléfono
41 22 9171234

Fax
41 22 9170123


FAO (Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación)

 

Sede Central

 

Via delle Terme di Caracalla. 00100-Roma (Italia).
e-mail:
karinlis.svarre@fao.org
e-mail: webmaster@fao.org
Internet: http://www.fao.org

Teléfono
39 6 57051

Fax
39 6 5705
39 6 3152

Información Xeral

 

Oficina de Enlace da FAO en Estados Unidos
1001 22nd St. NW. Suite 300. 20437-Washington DC.

Teléfono
1 202 6532402

Fax

 

Oficina de Enlace nas Nacións Unidas
Room DC1-1125. One United Nations Plaza.
10017-New York.
e-mail:
fao-lony@field.fao.org

Teléfono
1 212 9636036

Fax
1 212 9635425


IAEA (Axencia Internacional de Enerxía Atómica)

 

Vienna International Centre

 

Wagramer Strasse, 5. PO Box 100. A1400-Vienna (Austria).
e-mail:
iaeo@iaea1.iaea.or.at
Internet: http://www.iaea.or.at

Teléfono
43 1 20600

Fax
43 1 20607

Información Xeral

 

Oficina de Enlace da IAEA
Room DC1-1155. One United Nations Plaza.
10017-New York.
e-mail:
kyd@adpol.iaea.or.at

Teléfono
1 212 9636011

Fax
1 212 7514117


CERN

 

European Laboratory for Particle Physics
CH1211-Genève 23.

Teléfono
41 22 7676111

Fax
41 22 7676555


ICAO (Organización Internacional da Aviación Civil)

 

PO Box 400. University Street, 999.
Montreal. Quebec. H3C 5H7-Canadá.
e-mail:
icaohq@icao.org
Internet: http://www.icao.int/

Teléfono
1 514 9548219

Fax
1 514 9546077


Asociación de Transporte Aéreo Internacional

 

Route de l’Aeroport, 33. PO Box 672.
CH1215-Genève 15 Airport.

Teléfono
41 22 7992525

Fax
41 22 7983553


Grupo de Acción de Transporte Aéreo

 

Route de l’Aeroport, 33. PO Box 406.
CH1215-Genève 15.

Teléfono
41 22 7992672

Fax
41 22 7992686


SITA (Sociedade Internacional de Telecomunicacións Aeronáuticas)

 

Chemin de Joinville, 26. BP 31.
1216-Genève.

Teléfono
41 22 710 0111

Fax
41 22 710 0145


Consello Internacional de Aeroportos

 

PO Box 125.
1215-Genève 15 Airport.

Teléfono
41 22 7984141

Fax
41 22 7880909


IFAD (Fondo Internacional para o Desenvolvemento Agrícola)

 

Sede Central

 

Via del Serafico, 107. 00142-Roma (Italia).
e-mail:
ifad@ifad.org
Internet: http://www.ifad.org/

Teléfono
39 6 54591

Fax
39 6 504363

Información Xeral e Venda de Publicacións

 

Oficina de Enlace do IFAD
K Street, 1.775. Suite 410. 20006-Washington DC.

Teléfono
1 202 3319099

Fax

 

Oficina de Enlace nas Nacións Unidas
Room DC1-1208. One United Nations Plaza.
10017-New York.

Teléfono
1 212 9630546

Fax
1 212 9632787


ILO - OIT (Organización Internacional do Traballo)

 

Sede Central

 

Eoute des Morillons, 4. 1211-Genève 22.
e-mail:
103455.2035@compuserve.com
Internet: http://www.ilo.org

Teléfono
41 22 7996111

Fax
41 22 7988685

Información Xeral e Venda de Publicacións

 

L Street, 1.828. Suite 801.
20036-Washington DC.

Teléfono
1 202 6537652

Fax

Oficina de Enlace nas Nacións Unidas

 

220 East 42nd Street. Suite 3101. New York.
Internet:
http://www.us.ilo.org

Teléfono
1 212 6970150

Fax
1 212 8830844


IMF (Fondo Monetario Internacional)

 

Sede Central

 

700 10th Street, NW. 20431-Washington DC.
e-mail:
publicaffairs@imf.org
Internet: http://www.imf.org/external

Teléfono
1 202 6237000

Fax
1 202 6234661

Oficina ante as Nacións Unidas

 

828 2nd Avenue, 4th floor.
10017-New York.

Teléfono
1 212 5570894

Fax
1 212 6879123


IMO (Organización Marítima Internacional)

 

Albert Embankment, 4. SE1 7SR-London.
Telex: 23588.
e-mail:
info@imo.org
Internet: http://www.imo.org

Teléfono
44 171 7357611

Fax
44 171 5873210


ITU (Unión Internacional das Telecomunicacións)

 

Place des Nations. CH1211-Genève 20 (Switzerland).
e-mail:
itumail@itu.int
Internet: http://www.itu.int/index.html

Teléfono
41 22 7305111

Fax
41 22 7337256


UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura)

 

Sede Central

 

Place de Fontenoy, 7. 75700-París (Francia).
Internet:
http://www.unesco.org

Teléfono
33 1 45681000

Fax
33 1 40650278

Información Xeral

 

Oficina de Enlace da UNESCO
Two United Nations Plaza. Room DC2-900. 10017-New York.

Teléfono
1 212 9635995

Fax
1 212 9638014


Buró Internacional de Educación

 

PO Box 199. 1211-Genève 20.
Route des Morillons, 15. 1218-Grand-Saconnex.
e-mail:
unesco.ibe.library@unesco.org

Teléfono
48 22 7981455

Fax
48 22 7981486


UNIDO (Organización das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Industrial)

 

Vienna International Centre

 

PO Box 300. A1400-Vienna (Austria).
e-mail:
dmagliani@unido.org
Internet: http://www.unido.org

Teléfono
43 1 211311

Fax
43 1 232156

Información Xeral

 

UNIDO Laison Office
Room DC1-1110. 10017-New York.
e-mail:
rodriguez1@un.org

Teléfono
1 212 9636890

Fax
1 212 9637904

Venda de Publicacións

 

United Nations Publications
Room DC2-853. 10017-New York.

Teléfono
1 212 9638302

Fax


UPU (Unión Postal Universal)

 

Weltpoststrasse, 4. Berne (Switzerland).
e-mail:
info@upu.int
Internet: http://www.upu.int/

Teléfono
41 31 3503111

Fax
41 31 3503110


Banco Mundial

 

Internet: http://www.worldbank.org/

IBRD (Banco Internacional de Reconstrucción e Desenvolvemento)

IDA (Asociación Internacional de Desenvolvemento)

IFC (Cooperación Financeira Internacional)

 

H Street, 1.818.
NW 20433-Washington DC.

Teléfono
1 202 4771234

Fax
1 202 4776391

Oficina ante as Nacións Unidas

 

809 United Nations Plaza. 9th floor.
10017-New York.

Teléfono
1 212 9636008

Fax
1 212 6977020


WHO (Organización Mundial da Saúde)

 

Sede Central

 

Avenue Appia, 20. CH1211-Genève 27 (Switzerland).
e-mail:
leclairr@who.ch
Internet: http://www.who.ch

Teléfono
41 22 7912111

Fax
41 22 7910746

Información Xeral

 

PAHO/WHO Regional Office for the Americas
525 23rd Street, NW. 20036-Washington DC.

Teléfono
1 202 9743000

Fax

Oficina ante as Nacións Unidas

 

Room DC2-970. Two United Nations Plaza. 10017-New York.
e-mail:
veranoc@un.org

Teléfono
1 212 9634388

Fax
1 212 2232920

Venda de Publicacións

 

WHO Publications Center
Sheridan Avenue, 49. NY12210-Albany

Teléfono
1 518 4369686

Fax


United Nations Bookshop

 

United Nations
10017-New York.

Teléfono
1 212 9637680

Fax


WIPO (Organización Mundial da Propiedade Intelectual)

 

Sede Central

 

Chemin des Colombettes, 34.
CH1211-Genève 20 (Switzerland).
Internet:
http://www.wipo.int

Teléfono
41 22 3389111

Fax
41 22 7335428

Información Xeral

 

Oficina de Enlace da WIPO
Two United Nations Plaza. Room DC2-0560.
10017-New York.
e-mail:
goldberg@un.org

Teléfono
1 212 9636813

Fax
1 212 9634810


WMO (Organización Meteorolóxica Mundial)

 

Avenue Giuseppe Motta, 41. Genève (Switzerland).
Correo postal: Case postal 2.300. CH1211-Genève 2.
e-mail:
ipa@www.wmo.ch
Internet: http://www.wmo.ch

Teléfono
41 22 7308111

Fax
41 22 7342326


WTO (Organización Mundial do Comercio)

 

Centre William Rappard
Rue de Lausanne, 154. 1211-Genève 21 (Switzerland).
Internet:
http://www.wto.org

Teléfono
41 22 7395111

Fax
41 22 7395458
41 22 7314260

 Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 23/12/1999