Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos

Volver ó índice


Mundo / Representacións españolas en organismos internacionais ubicados fóra de Europa
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Representacións españolas en organismos internacionais ubicados fóra de Europa


Misión Permanente de España ante Nacións Unidas

 

Oficina de Información
823 United Nations Plaza, 9th floor. New York, NY-10017.
Internet:
http://www.spainun.org/
e-mail:
spain@un.int
Embaixador:
Inocencio Félix Arias Llamas.

Teléfono
1 212 6611050

Fax
1 212 6824460


Representación Permanente de España ante o Centro de Nacións Unidas para os Asentamentos Humanos (HABITAT)

 

Bruce House. Standard Street 5th floor.
PO Box 45.503. Nairobi.
Télex: 22157 EMBAESKE.

Teléfono
254 2 226568

Fax
254 2 332858


Representación Permanente de España ante o Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA)

 

Bruce House. Standard Street 5th floor.
PO Box 45.503. Nairobi.
Télex: 22157 EMBAESKE.

Teléfono
254 2 226568

Fax
254 2 332858


Misión Observadora Permanente de España ante a Organización de Estados Americanos e Organismos Interamericanos de Cooperación

 

2915, Connecticut, Av. N. W. Suite 102. Washington DC.
Embaixador:
Francisco Villar y Ortiz de Urbina.

Teléfono
1 202 2658365

Fax
1 202 3326889

Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/02/2000