Guía de Recursos / Acción Exterior de Galicia

Igadi na Rede 

Volver


 

 

Presentación / Introducción / Índice Xeral: Galicia / España / Europa / Mundo
Índice alfabético
/ Sobre a edición electrónica


Índice alfabético

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

 

 


o

O Correo Galego

O Penedo-Fogar Galego (centro galego en Cataluña)

O Salvador, cámara de comercio
O Salvador, corresponsalía da Axencia EFE
O Salvador, delegación do Banco Santander
O Salvador, embaixada
O Salvador, oficina comercial
O Salvador, representación comercial de España
O Salvador, representación diplomática de España

OAP-Vigo (Organización de Autónomos e Profesionais de Vigo)

Observatorio Europeo da Droga e as Toxicomanías

OCDE, delegación permanente de España

ODECA (Organización de Estados Centroamericanos)

OEA (Organización de Estados Americanos)

Oficina Comunitaria de Variedades Vexetais

Oficina da ARE en Bruselas

Oficina da ONU e os organismos internacionais, representación permanente de España

Oficina das Nacións Unidas, representación permanente de España

Oficina de Asistencia Técnica do Programa ALFA BAT/CELETA

Oficina de Comunidades Galegas (centro galego en Cuba)

Oficina de Estatística (UE)

Oficina de Harmonización do Mercado Interior (Marcas, Debuxos e Modelos)

Oficina de Harmonización do Mercado Interior (UE)

Oficina de Publicacións Oficiais (UE)

Oficina do Parlamento Europeo en España

Oficina Leonardo da Vinci

Oficina Sócrates

Oficina Xuventude por Europa III

Oficinas comerciais de países europeos
Oficinas comerciais de países non europeos

OIT (Organización Internacional do Traballo)
OIT (Organización Internacional do Traballo), Oficina de Correspondencia

Omán, embaixada
Omán, representación comercial de España
Omán, representación diplomática de España

Onda Cero (Madrid)
Onda Cero (Santiago de Compostela)

ONGs

ONU
ONU, en Xenevra
ONU, fondos e outras entidades

Orán, consulado de España en Alxeria

Orde de Malta, embaixada
Orde de Malta, representación diplomática de España

ORF - Radio Televisión de Austria

Organismos internacionais con sede en España

Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO)

Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO)

Organización das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Industrial (UNIDO)

Organización de Autónomos e Profesionais de Vigo (OAP-Vigo)

Organización de Cooperación e Desenvolvemento Económico (OCDE), delegación permanente de España

Organización de Estados Americanos (OEA)

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (Madrid)

Organización Iberoamericana de Seguridade Social

Organización Interamericana para a Saúde

Organización Internacional da Aviación Civil (ICAO)

Organización Internacional do Traballo (ILO/OIT)

Organización Internacional do Traballo (OIT), Oficina de Correspondencia

Organización Internacional para as Migracións

Organización Marítima Internacional (IMO)
Organización Marítima Internacional, representación permanente de España

Organización Meteorolóxica Mundial (WMO)

Organización Mundial da Propiedade Intelectual (WIPO)
Organización Mundial da Saúde (WHO)
Organización Mundial do Comercio (WTO)
Organización Mundial do Turismo

Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE), representación permanente de España

Organizacións internacionais

Organizacións non gobernamentais
Organizacións sindicais

Os Verdes (Parlamento Europeo)

OSCE, representación permanente de España

Ottawa, representación comercial de España en Canadá

Ourense, cámara de comercio
Ourense, estación de autobuses
Ourense, estación de Renfe

Outras representacións

Outras entidades
Outras institucións

 

Volver


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 07/12/2004
Fernando Pol