Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Galicia / Unión Europea e países estranxeiros / Información sobre os fondos estructurais europeos
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Información sobre os fondos estructurais europeos

FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional)
  Consellería de Economía e Facenda - Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.
San Caetano s/n. 15071-Santiago de Compostela.
e-mail: gejliron@cesga.ds.es
Teléfono
981 545143
Fax
981 545133

FSE (Fondo Social Europeo)
  Consellería de Economía e Facenda - Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.
San Caetano s/n. 15071-Santiago de Compostela.
e-mail: gejliron@cesga.ds.es
Teléfono
981 545131-32
Fax
981 545133

FEOGA (Fondo Europeo de Orientación e de Garantía Agrícolas)
  Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria.
Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15701-Santiago de Compostela.
FEOGA-Orientación
  Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural. Teléfono
981 544763/68
Fax
Fax: 981 545753
FEOGA-Garantía
  Dirección Xeral de Producción Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias. Teléfono
981 544777
Fax
981 545735

IFOP (Instrumento Financeiro de Orientación da Pesca)
  Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
San Caetano. 15071-Santiago de Compostela.
Teléfono
981 544001
Fax
981 544006
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 26/6/99