Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Galicia / Unión Europea e países estranxeiros / Centros de documentación europea
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Centros de documentación europea

Universidade de Santiago - CDE
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.
Juan XXIII, s/n. 15705-Santiago de Compostela.

Internet: http://www.usc.es/cde
e-mail: cdesec@usc.es - cdesec2@usc.es
Teléfono
981 563990
981 563100 (ext
11500-501-502)
Fax
981 547025

Centro de Información, Documentación y Estudios Comunitarios (CIDEC)
  Alameda 30/32-3ª. 15003-A Coruña.
e-mail: ccincoruna@camerdata.es
Teléfono
981 216072
Fax
981 225208

Punto de Información Europea
  Deputación Provincial de A Coruña.
Alférez Provisional, s/n. 15006-A Coruña.
Teléfono
981 183331
Fax
981 183354

Euroventanilla, B.C. NET e BRE
  Confederación de Empresarios de Galicia.
Rúa do Villar, 54. 15705-Santiago de Compostela.
e-mail:
euroinfo@cesega.com
Teléfono
981 560699
Fax
981 565788

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación
  Rúa San Pedro de Mendozo, 44 baixo.
15701-Santiago de Compostela.
Teléfono
981 596800
Fax
981 590322

Carrefour Rural
  Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia.
Rúa San Pedro de Mezonzo, 48 baixo. 15701-Santiago.
e-mail:
idc@tsai.es
Teléfono
981 553390
Fax
981 590875

Antena Europea de Información ó Consumidor
  Avenida de A Coruña, 6 baixo.
15706-Santiago de Compostela.
Teléfono
981 545564
Fax

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. (BIC Galicia)
  Dirección Xeral (Vigo)
  Avenida de Citroën, s/n. Edificio Zona Franca, 2º.
Apartado de Correos 6.048. 36210-Vigo.
e-mail:
bicgalic@jet.es
Teléfono
986 209849
Fax
986 207882
Delegación A Coruña
  Alameda, 30-3º. Edf. Cámara Comercio. 15003-A Coruña.
e-mail:
bicga001@igatel.igape.es
Teléfono
981 211709
Fax
981 211709
Delegación Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense)
  Parque Tecnolóxico de Galicia.
San Ciprián de Viñas. 32901-Ourense.
e-mail:
ptg@ptg.es - Internet: http://www.ptg.es
Teléfono
988 368100
Fax
988 368101

Eurobibliotecas
  Biblioteca Pública Provincial
  Alfonso XIII, 3. 36002-Pontevedra.
e-mail:
angeles.vazquez@sauce.pntic.mec.es
Teléfono
986 850838
Fax
986 862127
Biblioteca Pública del Estado
  Concejo, 11.
32003-Ourense.
Teléfono
988 210700
Fax
988 218550
Biblioteca Pública del Estado Miguel González Garcés
  Rúa Miguel González Garcés, 1.
15008-A Coruña.
Teléfono
981 170218-19
Fax
981 170218-19
Biblioteca Pública Provincial
  Avenida Ramón Ferreiro, s/n.
27002-Lugo.
Teléfono
982 228525
Fax
982 228085

Centro de Información e Documentación Internacional Contemporánea do IGADI (CIDIC)
  Avenida Joselin, 7-4ºB. 36300-Baiona (Pontevedra).
e-mail:
igadi@arrakis.es
Internet: http://www.iaga.com/igadi
Teléfono
986 357238
Fax
986 357238

Centro Coordinador de Documentación e Información Xuvenil
  Matadoiro, s/n.
15703-Santiago de Compostela.
Teléfono
981 583900
Fax
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 30/6/99