Guía de Recursos / Acción Exterior de Galicia

Igadi na Rede

Volver ó índice
   
Galicia / Partidos, sindicatos e organizacións / Organizacións non gobernamentais / Mans Unidas-Xoves do Terceiro Mundo
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Mans Unidas-Xoves do Terceiro Mundo

Mans Unidas
  Praza María Pita, 20-1º. 15001-A Coruña.
Internet:
http://www.iranon.com/manosunidas/
e-mail:
manosunidas@iranon.com
Aida Ramos de Rosell.
Teléfono
981 205659
Fax

Médicos do Mundo Galicia
  Rúa Nova, 38-1º esquerda. 28015-Santiago de Compostela.
Lola Lorenzo Aguiar.
Teléfono
981 578182
Fax

Médicos Mundi Galicia
  Rúa San Pedro de Mezonzo, 39/41. 15700-Santiago.
Jesús Calle Pazos.
Teléfono
981 595562
Fax
981 540000

Médicos sen Fronteiras
  Rúa da Raposa, 1-2º. 36208-Bouzas (Vigo).
Pilar Rodal González.
Teléfono
986 231259
Fax

Meniños Fundación Galega para a Infancia
  Praza Maestro Mateo, 2-1º. 15008-A Coruña.
Internet:
http://www.meninos.org/
e-mail:
meninos@meninos.org
Ángel Martínez Puente e Juan Luís Leis.
Teléfono
981269955
Fax

Promoción e Desenvolvemento (PROYDE)
  Rúa San Roque, 6. 15704-Santiago de Compostela.
Rafael Muñoz González.
Teléfono
981 584611
Fax

Proxecto Mundo
  Rúa Michelena, 11-1ºA. 36002-Pontevedra.
Internet:
http://www.proyectomundo.org/
e-mail:
ongd@proyectomundo.org
Carlos Maestro.
Teléfono
986 845411
Fax

Scouts Galicia - Exploradores de Galicia
  Rúa do Hórreo, 96-1ºC.
15702-Santiago de Compostela.

Seminario Permanente de Educación para a Paz
  Rúa dos Basquiños, 33-1ºB. 15703-Santiago.
Anxel Iglesias Díaz.
Teléfono
981 561956
Fax
981 561956

SIGA
  Rúa Monforte, 12-2º dereita. 15007-A Coruña.
Daniel Remeseiro Rodríguez.

Sodepaz (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz)
  Avenida Ramón Nieto, 406. 36205-Vigo.
Internet:
http://www.nodo50.org/sodepaz/
e-mail:
sodepaz@nodo50.org
Manuel Martín García.
Teléfono
986 272498
Fax

Solidariedade co Terceiro Mundo (SOTERMUN)
  Rúa Magdalena, 32-1º. 15302-Ferrol (A Coruña).
Eliseo Zaera Ríos.

Solidariedade con Cuba
  Parroquia San Francisco de Asís. Rúa Ameneiro, s/n. 15899-Os Tilos (Teo-A Coruña).
Teresa de Vallejo Sánchez de Sopranis.

Solidarios para o Desenvolvemento
  Rúa Laverde Ruíz, 6-2ºA. 15702-Santiago de Compostela.
Amaya Alcalde Giráldez.
Teléfono
629 883985
Fax

SOMEGA
  Rúa Barcelona, 61-2º. 15706-A Coruña.
Isabel Castaño Martínez.
Teléfono
981 188809
Fax

UNICEF
  15006-Santiago de Compostela.
Esther Regueiro Fernández.
Teléfono
981 586387
Fax

Vetermón
  Facultade de Veterinaria. 27002-Lugo.
Xulio Rodríguez.
Teléfono
982 252303 / 982 222472

Voluntariado Social Rogas
  Ensinanza, 3. Portal 2. 15703-Santiago.
María Dolores Barro Martínez.
Teléfono
981 576855
Fax

Xoves do Terceiro Mundo
  Rúa Calzada de San Pedro, 16. 15705-Santiago.
Joaquín Nieto.
Teléfono
981 582455
Fax
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 12/06/2004
Fernando Pol