Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Galicia / Medios de comunicación social / Prensa semanal periódica
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Prensa semanal periódica

A Nosa Terra
  Príncipe, 22 baixo. 36202-Vigo.
Apartado Postal 1.371. 36202-Vigo.
e-mail:
antpcg@arrakis.es
Internet:
http://www.anosaterra.com/
Teléfono
986 433886
986 222405
Fax
986 223101

Galicia en el Mundo
  Zamora, 41. 36203-Vigo.
e-mail:
galimundo@readysoft.es
Teléfono
986 471566
Fax
986 416897

La Región Internacional
  Polígono de San Cibrán. Rúa 4.
32005-Ourense.
Teléfono
988 222211
Fax
988 256633
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 22/12/1999