Guía de Recursos / Acción Exterior de Galicia

Igadi na Rede 

Volver ó índice
   
Galicia / Educación, cultura e deportes / Asociacións
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Asociacións

Asociación de Entidades Culturais e Deportivas de Galicia (ASECUNDEGA)
  Mauricio Fartos Parra, 11-1º. 15002-A Coruña. Teléfono
Fax

Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG)
  Avenida Alfonso Molina, s/n. Edificio de Sindicatos, planta 8.
Apartado, 161. 15080 A Coruña.
Presidente:
Euloxio Rodríguez Ruibal.
e-mail:
aelg.secretaria@mundo-r.com
Teléfono
981 133 233
Fax
981 133 233

Asociación de Traductores Galegos (ATG)
  Praza da Universidade, 4. 15704-Santiago.
Internet:
http://webs.uvigo.es/webatg/
Teléfono
981 565 283
 

Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)
  Costa Nova, 55. 15705-Santiago de Compostela.
e-mail:
info@amigosdelcamino.com
Internet:
http://www.amigosdelcamino.com/
Teléfono
Fax

Asociación Galega de Editores
  Joaquín Yáñez, 6. 36202-Vigo.
Presidenta:
Fabiola Sotelo Sotelo.
e-mail:
age@corevia.com
Internet:
http://www.editoresgalegos.org/
Teléfono
986 220 280
609 831 511
Fax
986 227 342

Asociación Galega de Estudios Europeos
  Alfredo Brañas, 5.
15701-Santiago de Compostela.
Teléfono
981 590 362
Fax

Asociación Internacional de Escritores PEN Club de Galicia
  Berna, 11A-4 ºA. 15703-Santiago de Compostela.
Presidente:
Luís González Tosar.
Teléfono
981 561 257
Fax
981 544 802

Asociación Máximo Gorki de Solidariedade entre os Pobos
  República Arxentina, 17-2º esda.
36201-Vigo.
Presidente:
Álvaro González Magariños.
Teléfono
986 224 457
986 366 381
Fax

Asociación para as Relacións cos Emigrantes Galegos
  Camporrapado.
15881-Boqueixón (A Coruña).
Teléfono
981 514 071
Fax

Associação de Amizade Galiza-Portugal
  • Apartado 1.036. 4710-Braga (Portugal).
• Apartado 4.488. 15080-A Coruña.
Secretario:
Angelo Cristovao.
Teléfono
981 270 604
981 590 371
Fax

Associação Galega da Língua (AGAL)
  Avenida Curros Enríquez, 1-15ºA. 32003-Ourense.
Presidenta: María do Carmo Henriquez Salido.
e-mail: agal@uvigo.es
Teléfono
988 372 131
Fax
988 372 714

Aula Castelao de Filosofía
  Instituto de Bacherelato Valle Inclán.
Avenida Montero Ríos, s/n. 36001-Pontevedra.
Teléfono
986 855 020
Fax
986 855 020

Federación de Asociacións Culturais Galegas
  Eladio Rodríguez, 15. 15005-A Coruña.
Presidente:
Francisco X. Peña Díaz.
Teléfono
981 244 355
Fax

Federación de Libreiros de Galicia
  República do Salvador, 28 entrechán B.
15701-Santiago de Compostela.
Presidente:
Xaime Carlos Corral Prieto.
e-mail:
ibreiros@retemail.es
Teléfono
981 599 958
981 599 799
Fax
981 591 421

Irmandade dos Vinhos Galegos
  Avenida Curros Enríquez, 1-2ºD. 32003-Ourense.
Presidente:
Manuel María.
e-mail:
rposa@jet.es
Teléfono
988 373 300
Fax
988 372 714

Irmandades da Fala de Galiza e Portugal
  Benito Corbal, 27-8ºC. 36080-Pontevedra.
Presidente:
José Luís Fontenla.
e-mail:
usofonia@infonegocio.com
Teléfono
986 851 124
Fax
986 851 632

Movimento Defesa da Língua (MDL)
  Avenida Castelao, 40, s/n. 15705-Santiago de Compostela.
Caixa Postal, 27. 36700-Tui.
e-mail:
contacto@mdl-galiza.org
Internet:
http://www.mdl-galiza.org/
Teléfono
609 309 780
Fax

Seminario de Estudios Galegos
  Instituto Galego de Información. San Marcos.
Apartado de Correos 888. Santiago de Compostela.
Teléfono
981 586 477
Fax
981 584 452
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/11/2004
Fernando Pol