Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Galicia / Outras institucións
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Outras institucións

Consello de Contas
  Ramón Piñeiro, 29. 15701-Santiago de Compostela.
Titular:
Carlos Otero Díaz.
Teléfono
981 542200
Fax
981 542240

Valedor do Pobo
  Rúa Hórreo, 65. 15071-Santiago de Compostela.
Titular:
Xosé Cora Rodríguez.
Teléfono
981 571900
Fax
981 572033
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 21/6/99