Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Galicia / Administracións públicas / Administración do Estado en Galicia
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Administración do Estado en Galicia

Delegación do Goberno en Galicia
  Praza de Ourense, s/n. 15004-A Coruña.
Titular:
J.M. Diz Guedes.
Teléfono
981 122425
Fax
981 122596

Subdelegacións do Goberno nas provincias
  A Coruña: Avenida da Mariña, s/n. 981 228105 981 213326
Lugo: Rúa Armañá, 10. 27001-Lugo. 982 231333 982 228764
Ourense: Parque de San Lázaro, 2. 988 372424 988 372442
Pontevedra: Praza de España. 36071-Pontevedra. 986 855450 986 857017

Ministerio de Economía y Hacienda
  Delegación en A Coruña
  Rúa Comandante Fontanes, 10.
A Coruña.
Teléfono
981 201300
Fax
981 202924
Centro de Inspección de Comercio Exterior
  Rúa San Andrés, 143-2ºD. 15003-A Coruña. 981 225434-5918
Delegación en Lugo
  Rúa Raíña, 2.
27001-Lugo.
Teléfono
982 224055
Fax
982 251206
Delegación en Ourense
  Rúa Santo Domingo, 25.
Ourense.
Teléfono
988 232615
Fax
988 239837
Delegación en Pontevedra
  • Praza de Ourense, 1. 36002-Pontevedra. 986 851531 986 865310
• Rúa Lalín, 2. 36209-Vigo. 986 202411
Dirección Territorial de Comercio
  Praza de Compostela, 29. 36201-Vigo.
Télex: 83689 IECE.
e-mail:
buzon.oficial@vigo.dt.mcx.es
Teléfono
986 433400-4083
Fax
986 432048
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  Praza de Compostela, 29-2º.
36201-Vigo.
Teléfono
986 224049
Fax
986 432048
Centro de Inspección de Comercio Exterior
  Muelle Transatlánticos, s/n.
36201-Vigo.
Teléfono
986 222661
Fax
986 225640
Consorcio da Zona Franca de Vigo
  Área Portuaria de Bouzas. 36208-Vigo.
Internet:
http://www.zonafrancavigo.com/
e-mail:
zfv@zonafrancavigo.com
Teléfono
986 269700
Fax
986 269730

Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 16/8/99