Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Europa / Unión Europea / Bases e bancos de datos / ABEL-INFO'92
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


ABEL-INFO'92

ABEL
  Lexislación comunitaria.
Acceso: pago. Distribuidor: EUR-OP, SARENET.

APC
  Actos públicos preparatorios.
Acceso: pago. Distribuidor: SARENET.

AGREP
  Proxectos de investigación agrícola.
Acceso: pago. Distribuidor: DATA-CENTRALEN.

BIOREP
  Proxectos de investigación en biotecnoloxía.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: DIMDI.

CELEX
  Dereito comunitario, lexislación, xurisprudencia e actos preparatorios.
Acceso: pago. Distribuidor: SARENET.

COMEXT
  Estatísticas comerciais intra e extra comunitarias.
Acceso: pago. Distribuidor: WEFA.

CRONOS
  Estatísticas macroeconómicas.
Acceso: pago. Distribuidor: WEFA.

DARE
  Bibliografía internacional sobre ciencias sociais.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

DX XIII-MAGAZINE-ON LINE
  Actividades e programas desta dirección xeral.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

ECDIN
  Incidencia de productos químicos sobre o medio ambiente.
Acceso: pago. Distribuidor: DIMDI.

ECHO NEWS ON LINE
  Boletín informativo de Echo.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

ECLAS
  Base de datos da Biblioteca Central da Comisión das Comunidades Europeas.
Acceso: pago. Distribuidor: SARENET.

EMIRE
  Información sobre lexislacións nacionais en materia de emprego e relacións industriais.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

EPISTEL
  Comunicados de información á Prensa do Parlamento Europeo.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: P.E.

EPOQUE
  Referencia dos procedementos lexislativos e documentos examinados polo Parlamento Europeo.
Catálogo da biblioteca do Parlamento.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: P.E.

EUREKA
  Proxectos no marco do programa Eureka.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

EURHISTAR
  Fondos bibliográficos do Instituto Universitario de Florencia.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

EURISTOTE
  Tesis, estudios e investigación sobre integración europea.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

EUROCONTACT
  Proxectos de investigación no campo das tecnoloxías da información e das telecomunicacións.
Acceso: pago. Distribuidor: EUROKOM.

EUROCRON
  Estatísticas xerais.
Acceso: pago. Distribuidor: SARENET.

EURODICAUTOM
  Vocabulario científico e técnico.
Conten siglas e abreviaturas en todas as linguas oficiais da UE, excepto o grego.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

EUROLIB
  Catálogo colectivo de publicacións periódicas existentes nas bibliotecas das diversas institucións europeas.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

FSSRS
  Estatísticas sobre a estructura das explotacións agrícolas.
Acceso: pago. Distribuidor: EUROSTAT.

I&T MAGAZINE
  Artículos de opinión sobre comunicacións e novas tecnoloxías da información.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

I'M GUIDE
  Servicios electrónicos de información, productores e distribuidores.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO, SARENET.

INDEX TRASLATIONUM
  Referencias de traduccións de libros publicados a partir de 1979.
Acceso: gratuíto. Distribuidor: ECHO.

INFO'92
  Información sobre o desenvolvemento do Libro Blanco do Mercado Interior.
Acceso: pago. Distribuidor: SARENET.
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 26/9/99