Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Europa / Unión Europea / Axencias, comités, institutos e observatorios
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Axencias, comités, institutos e observatorios

Asociación TII
  Rue de Capucins, 3.
1313-Luxemburgo.
Teléfono
352 463035
Fax
352 462185

Axencia Europea do Medio Ambiente
  European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv, 6. 1050-Copenhague K.
Internet:
http://www.eea.eu.int/
e-mail: eea@eea.eu.int
Teléfono
45 33367100
Fax
45 33367199

Axencia Europea para a Avaliación de Medicamentos
  European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
7 Westferry Circus. Canary Wharf. London E14 4HB, UK.
Internet:
http://www.eudra.org/emea.html
e-mail: mail@emea.eudra.org
Teléfono
44 171 4188400
44 20 74188400
Fax
44 171 4188416
44 20 74188416

Banco Europeo de Investimentos
  Banque Européenne d'Investissement
Bd. Konrad Adenauer, 100. 2950-Luxemburgo.
Internet: http://www.bei.org
e-mail: m.bello@bei.org
Teléfono
352 43791
Fax
352 437704

Banco Europeo de Reconstrucción e Desenvolvemento
  European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
One Exchange Square. London EC2A 2JN, UK.
Internet:
http://www.ebrd.com
e-mail:
nixb@ebrd.com
Teléfono
44 171 3386000
Fax
44 171 3386100

Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional
  European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)
PO Box 27 - Finikas. GR-55102 Thessaloniki (Grecia).
Internet:
http://www.cedefop.gr
e-mail:
info@cedefop.gr
Teléfono
30 31 490111
Fax
30 31 490102

Centre pour le Developpement Industriel
  Avenue Herman Debroux, 52.
1160-Bruselas.
Teléfono
322 6791811
Fax
322 6752603

Collège de l'Europe
  Dijver, 11.
8000-Brujas (Belxica).
Teléfono
32 50 335334
Fax

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
  Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC)
Rue de Stassart, 35. B1050-Brussels.
Internet:
http://www.cenelec.be
e-mail:
general@cenelec.be
Teléfono
32 2 5196871
Fax
32 2 5196919

Eurocámaras
  Rue Archimède, 5.
1040-Bruselas.
Teléfono
32 2 2310715
Fax
32 2 2300038

EUR-OP (Oficina de Publicacións Oficiais das CE)
  Rue Mercier, 2. 2985-Luxemburgo.
Internet: http://www.eur-op.eu.int
e-mail: info.info@opoce.cec.be
Teléfono
352 29291
Fax
352 292944619

Europol
  Raamweg, 47. 2596-La Haya (Holanda).
Internet: http://www.europol.eu.int
Teléfono
31 70 3025302
Fax
31 70 3455896

Eurostat (Oficina Estatística das CE)
  Internet: http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/index.htm
Oficina de Información:
  Bâtiment Jean Monnet.
Rue Alcide De Gasperi. 2920-Luxemburgo.
Teléfono
352 43352251
Fax
352 43352221
Delegación:
  Rue de la Loi, 130.
1049-Bruselas.
Teléfono
322 2996666
Fax
322 2950125

Eurydice
  Unité Européene. Rue d'Arlon, 15. B1050-Bruselles.
Internet:
http://www.eurydice.org
e-mail: Eurydice.uee@infoboard.be
Teléfono
32 2 2383011
Fax
32 2 2306562

Fundación Europea para a Formación
  European Training Foundation
Villa Gualino. Viale Settimio Severo, 65. I10133-Torino (Italia).
Internet: http://www.etf.it
e-mail: info@etf.eu.int
Teléfono
39 11 6302222
Fax
39 11 6302200

Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo
  Loughlinstown House. Shankill - Dublín ,18 (Irlanda).
Internet: http://www.eurofound.ie
e-mail: postmaster@eurofound.ie
Teléfono
353 1 2826888
Fax
353 1 2826456

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
  Route des Lucioles, 650. Sophia Antipolis-Valbonne (Francia).
Direc. Postal: ETSI. 06921-Sophia Antipolis Cedex (Francia).
Internet: http://www.etsi.fr
e-mail: infocentre@etsi.fr
Teléfono
33 492944200
Fax
33 493654716

Instituto Monetario Europeo
  Kaiserstrasse, 29. 60311-Frankfurt (Alemania).
Internet: http://www.ecb.int
Teléfono
49 69 272270
Fax
49 69 27227227

Instituto Universitario Europeo
  Via dei Rocuttini, 5. San Doménico di Fiesole.
50016-Florencia (Italia).
Teléfono
Fax

Observatorio Europeo da Droga e as Toxicomanías
  Palacete Mascarenhas.
Rua Cruz de Santa Apolonia, 23/25. 1100-Lisboa (Portugal).
Internet:
http://www.EMCDDA.org
e-mail:
info@emcdda.org
Teléfono
351 21 8113000
Fax
351 21 8131711

Oficina Comunitaria de Variedades Vexetais
  45, Avenue de Grésillé. F49004-Angers (Francia).
Boîte Postal 2.141. Cedex 02. F49021-Angers (Francia).
Internet:
http://www.cpvo.fr
Teléfono
33 241 368450
Fax
33 241 368460

Oficina de Asistencia Técnica do Programa ALFA BAT/CELETA
  Rue Joseph II, 36-4ª planta. B1040-Bruselas.
Internet: http://www.alfa-program.com
e-mail:
info@alfa.arc.be
Teléfono
32 2 2190453
Fax
32 2 2196384

Oficina Leonardo da Vinci
  Rue de l'Astronomie, 9.
1210-Bruselas.
Teléfono
32 2 2270101
Fax

Oficina Sócrates
  Rue Montoyer, 70.
1040-Bruselas.
Teléfono
32 2 2330111
Fax
32 2 2330150

Oficina Xuventude por Europa III
  Rue Montoyer, 70.
1040-Bruselas.
Teléfono
32 2 2330111
Fax
32 2 2330150
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 1/10/99