Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver σ νndice


Europa / Unión Europea / Direccións xerais
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Direccións xerais

DX I A - Relacións Políticas Exteriores
  Rue de la Science, 14.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2990097
Fax
–

DX I B - Relacións Económicas Exteriores
  Rue de la Science, 14.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2990097
Fax
–
• Programa PHARE 32 2 2991400 32 2 2991777
• Programa TACIS 32 2 2952585 32 2 2310441
• Programa MED-URBS 332 47398325 332 42703799
• Programa MED-CAMPUS 396 3212246 396 3213306
• Programa MED-AVICENNE 32 2 2956243 32 2 2990204
• Programa MED-MEDIA 4471 4833848 4471 5867719

DX II - Asuntos económicos e financeiros
  Avenue de Beaulieu, 1.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2994366
Fax
–

DX III - Industria
  Rond-Point Schuman, 6.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2954022
Fax
–
• Programa IDA 32 2 2963953 32 2 2990286

DX IV - Competencia
  Av de Cortenberg, 150.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2952178
Fax
–

DX V - Emprego, Relacións Industriais e Asuntos Sociais
  Rue Joseph II, 37.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2955198
Fax
–
• Proxectos emprego 32 2 2956010 32 2 2951204
• Proxectos igualdade de oportunidades 32 2 2957426 32 2 2951204
• Diálogo social 32 2 2959333 32 2 2965989
• Loita contra o racismo, integración de inmigrantes,
acollida a refuxiados
32 2 2951052 32 2 2961899
• EURES (European Employment Services)
Oficina Europea de Coordenación
32 2 2955090 32 2 2950508
• Integración de minusválidos 32 2 2960561 32 2 2957012
• Programas en favor dos anciáns / acción pobreza 32 2 2992276 32 2 2990509

DX VI - Agricultura
  Rue de la Loi, 130.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2953315
Fax
–

DX VII - Transportes
  Avenue de Beaulieu, 33.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2968245
Fax
–

DX VIII - Desenvolvemento
  Rue de Genève, 12.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2993237
Fax
–

DX IX - Persoal e Administración
  • Bâtiment Jean Monnet.
2920-Luxemburgo.
Teléfono
–
Fax
–
• Square Frère Orban, 8/10.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2952356
Fax
–

DX X - Audiovisual, Información, Comunicación, Cultura
  Rue de Trèves, 120.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2999222
Fax
–
• Programa MEDIA 322 2958406 32 2 2999214
• Acción Cultural 322 2999419 32 2 2999283

DX XI - Medio Ambiente, Seguridade Nuclear e Protección Civil
  Rue Belliard, 32/34.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2992253
Fax
–

DX XII - Ciencia, Investigación e Desenvolvemento
  Square de Meeus, 8.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2953570
Fax
–

DX XIII - Telecomunicacións, Mercado da Información e Valorización da Investigación
  Avenue de Beaulieu, 24.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2968888
Fax
–
• Programa IMPACT II 352 430132879 352 430134959

DX XIV - Pesca
  Rue Joseph II, 99/103.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2959564
Fax
–

DX XV - Mercado Interior e Servicios Financeiros
  Rond-Point Schuman, 6.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2950307
Fax
–

DX XVI - Políticas Rexionais
  Cours Saint Michel. Rue Père de Deken.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2953046
Fax
–
• Cooperación Rexional.
Programas APERTURA, ECOS E INTERREG II
– 32 2 2950138

DX XVII - Enerxía
  Bâtiment Tervuren Plaza.
Avenue de Tervuren, 226/236. 1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2951959
Fax
–

DX XVIII - Cretos e Investimentos
  Bâtiment Wagner.
Avenue des Nerviens, 9. 1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2960340
Fax
–

DX XIX - Orzamentos
  Joyeuse Entrée, 24.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2951683
Fax
–

DX XX - Control Financeiro
  Avenue de Cortenberg, 29.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2953613
Fax
–

DX XXI - Alfandegas e Fiscalidade Indirecta
  Rue de Luxembourg, 46.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2961170
Fax
–

DX XXII - Recursos Humanos, Educación, Formación e Xuventude
  Rue Belliard, 5/7.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2991111
Fax
32 2 2950138

DX XXIII - Política de Empresa, Comercio, Turismo e Economía Social
  Rue d'Arlon, 80.
1049-Bruselas.
Teléfono
32 2 2952394
Fax
–
• Programa AL-INVEST 32 2 2181719 32 2 2181743
• Programa MED-INVEST 32 2 2965004 32 2 2964271
• Programa ASIA-INVEST 32 2 2994291 –
Volver σ νndice


Volver σ principio


Ir α pαxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 22/9/99