Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


Europa / Unión Europea / A Unión Europea en Internet
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


A Unión Europea en Internet

Axencia Europea de Avaliación de Medicamentos
  http://www.eudra.org/emea.html

Axencia Europea de Medio Ambiente
  http://www.eea.dk

Axencia Europea para a Seguridade e a Sáude no Traballo
  http://www.eu-osha.es

Banco Europeo de Investimentos
  http://www.eib.org - http://www.bei.org

Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional (CEDEFOP)
  http://www.cedefop.gr

Cidadáns de Europa
  http://citizens.eu.int

Comisión Europea
  http://europa.eu.int

Comité das Rexións
  http://158.167.38.37:8080/comreg/comreg.html

Comité Económico e Social
  http://158.167.38.37:8080/ces/ces.html

Consello da Unión Europea
  http://ue.eu.int

Cordis
  Servicio de información sobre actividades comunitarias de I+D. http://www.cordis.lu

Eudor
  Servicio de envío de publicacións oficiais da Unión Europea. http://europa.eu.int

Euro
  Información sobre a unión económica e monetaria. http://euro.eu.int

Fundación Europea para a Formación
  http://www.etf.it

Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo
  http://158.167.37:8080/agencies/efilwc/index.htm

Grand Place Europa
  Información diversa sobre o proceso de integración europea. http://www.eurplace.org

Guía de Financiamento Comunitario
  Información diversa sobre o proceso de integración europea. http://www.uv.es/cde/GFC

I*M Europe
  Acceso a máis de 20 bases de datos gratuítas. http://www.echo.lu

Idea
  Directorio interinstitucional. http://europa.eu.int

Information Society Projet Office (ISPO)
  Mercado de servicios da información. http://www.ispo.cec.be

Market Acces Database
  Información sobre o acceso a mercados exteriores. http://mk.accdb.eu.int

Oficina de Estatística
  http://europa.eu.int/eurostat.html

Oficina de Harmonización do Mercado Interior
  http://158.167.38.37:8080/agencies/ohim/ohim.htm

Oficina de Publicacións Oficiais
  http://www.eudor.com

Parlamento Europeo
  http://www.europarl.eu.int

Rapid
  Notas de información do Servicio do Portavoz da Comisión Europea. http://europa.eu.int

Tribunal de Contas
  http://www.eca.eu.int

Tribunal de Xustiza
  http://europa.eu.int/cj

Valedor do Pobo Europeo
  http://www.euro.ombudsman.eu.int
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 26/9/99