Acción Exterior de Galicia - Guía de Recursos
Volver ó índice


España / Unión Europea / Directorio básico
Índice alfabético (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-z)


Directorio básico

Comisión Europea
  Paseo de la Castellana, 46. 28046-Madrid. Teléfono Fax
Dirección 91 4238000 91 5760387
Prensa, comunicación 91 5772923
Documentación 91 4248018
Administración, coordinación lingüística, informática 91 4238045
Internet: http://www.euroinfo.cce.es e-mail: cde@uv.es

Representación da UE en Barcelona
  Avenida Diagonal, 407 bis.
Edificio Banco Atlántico, plantas 18 e 12. 08008-Barcelona.
Teléfono
93 4158177
Fax
93 4156311

Oficina do Parlamento Europeo en España
  Paseo de la Castellana, 46. 28046-Madrid. Teléfono Fax
Documentación 91 4364747 91 5783171
Dirección 91 5771365
Internet. http://www.europarl.es e-mail: documaster@europarl.es

Axencia Europea de Saúde e Seguridade no Traballo
  Gran Vía, 33. 48009-Bilbao.
Internet:
http://www.eu-osha.es/
e-mail:
informatio@eu-osha.es
Teléfono
94 4794360
Fax
94 4794383

Instituto de Prospectiva Tecnolóxica (IPTS)
  D.G. Centro común de investigación.
Isla de la Cartuja, s/n. 41092-Sevilla.
Internet:
http://www.jrc.es e-mail: ipts_secr@jrc.es
Teléfono
95 4488318
Fax
95 4488300

Oficina de Harmonización do Mercado Interior (Marcas, Debuxos e Modelos)
  Avenida Aguilera, 20. 03080-Alicante.
Internet:
http://oami.eu.int/es/default.htm
e-mail: information@oami.eu.int
Teléfono
96 5139100
Fax
96 5131173

Eurostat Data Shop
  Instituto Nacional de Estadística (INE)
Paseo de la Castellana, 183. Despacho 009. 28046-Madrid.
Internet:
http://www.euroinfo.cce.es/cedoc/datashop.html
e-mail: datashop.eurostat@ine.es
Teléfono
Fax
91 5797120

Delegación Permanente para o Turismo
  Avda Jaime III, 13-3º 1ª.
07012-Palma de Mallorca.
Teléfono
971 727524
Fax
971 718181

Delegación Permanente da UE para o Medio Ambiente
  Avenida de Eritaña, 1.
41071-Sevilla.
Teléfono
954 550550
Fax
954 623800

Misión Permanente da ARE para América Latina
  Comunidad de Madrid.
Génova, 17-4º. 28004-Madrid.
Teléfono
91 3196609-6758
Fax
91 3193475

Banco Europeo de Investimentos
  José Ortega y Gasset, 29-5º.
28006-Madrid.
Teléfono
91 4311340
Fax
91 4311383

Axencia Nacional de Becas Erasmus
  Consejo de Universidades
Ciudad Universitaria, s/n. 28071-Madrid.
e-mail:
rosa.ines@cuniv.mec.es
Teléfono
91 4539800
Fax
91 5434550
91 5497553

Axencia Española Sócrates
  Bravo Murillo, 38. 28015-Madrid.
Internet:
http://www.oei.es/socrates.htm
e-mail:
socrates@oei.es
Teléfono
91 5944682
Fax
91 5944622

Axencia Española para o Programa Leonardo da Vinci
  Tecnología y Gestión de la Innovación, SA.
Velazquez, 134 bis. 28006-Madrid.
Internet:
http://consultoria.tgi.es/leonardo
e-mail: mnunez@tgi.es
Teléfono
91 3964902-57
Fax
91 3964825

INFOLINE (Eurobases)
  Félix Boix, 14-5ºB. 28036-Madrid.
Internet:
http://www.infoline.es
e-mail: info@infoline.es
Teléfono
91 3502525
Fax
91 3509120
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 22/7/99