Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infórmate a Fondo

VolverNúmero 96 - febreiro-marzo 2007
 
 

Parabéns a todos e todas!

O 2007 preséntasenos como un ano especial, proxectado cun dobre propósito: a celebración e a renovación. Dez son xa os anos do noso labor solidario, ao que cada vez se foron sumando máis Concellos ata chegar aos noventa e cinco actuais. Moitos foron os proxectos tanto de cooperación como de sensibilización nos que nos embarcamos, e moitos máis son os que temos aínda por diante, polo que é imprescindible renovar folgos e ideas, revisar o traballo feito e reafirmar o noso compromiso solidario.

Polo tanto, temos moito que celebrar neste X Aniversario, pero sen acomodarnos no xa feito senón coa vista posta en todas aquelas portas que aínda temos sen abrir. O proceso do desenvolvemento é un proceso lento e complexo, e a constancia do compromiso e a adicación son a chave do éxito, dos bos resultados, só perceptibles a longo prazo.

Con este convencemento de fondo, este ano queremos felicitar, pero tamén seguir tirando do fío solidario do noso tecido asociativo (Concellos e Deputacións, cargos políticos e persoal técnico), para incrementar a súa implicación e que esta se traduza en participación real no devir do Fondo Galego.


SensibilizándoNOS

Coa vontade de que a sensibilización en materia de cooperación e solidariedade estea cada día máis integrada nas políticas municipais, dende o Fondo Galego relanzamos un novo ano de ideas e proxectos. A sensibilización é outra forma de facer cooperación, dende o próximo, dende o noso, asumindo a responsabilidade que temos no empobrecemento doutras sociedades como primeiro paso, e exercendo o compromiso por cambialo, como segundo.

Para este ano, queremos afondar naquelas iniciativas que mellor recollen as especificidades da cooperación municipalista, como son o programa de Vacacións con Traballo, ampliando o número de prazas e destinos, e a Rede Municipalista Solidaria, á que queremos dar un merecido recoñecemento mediante unhas xornadas de celebración e debate.

Os dez anos compartidos, serán tamén obxecto de traballo, a través dunha exposición fotográfica sobre os proxectos de cooperación nos que leva colaborando o Fondo Galego ao longo do tempo, O Fondo Galego: unha década con proxectos. Tamén será o eixo central das IV Xornadas Anuais, que desta volta se encargarán de analizar o papel dos entes locais en cooperación ao desenvolvemento; e para avaliar o seu grao de inserción en Galicia, queremos iniciar unha investigación sobre o alcance e as características da cooperación que se leva a cabo dende as nosas corporacións locais, tanto dende dentro como dende fóra do Fondo Galego.

Noutra orde de cousas, a mellora da comunicación e a visibilidade do noso traballo cara o mundo local, o noso espazo natural de actuación, son dous aspectos clave á hora de afondar nas políticas de cooperación municipal. Este ano queremos darlle un novo pulo ao Servizo de Orientación para a Solidariedade Internacional, posto en marcha no 2006, para afianzar a relación cos Concellos socios e estender o noso proxecto a novos Concellos, co obxectivo de que canalicen as súas vontades solidarias a través do Fondo Galego, en aras dunha mellor coordinación e, polo tanto, calidade.

E como sempre, contaremos coa visita dos nosos parceiros do Sur, con programas de colaboración con ONGDs galegas como é o do Bo Café, e coas exposicións xa coñecidas como A Paz Cuestión de Fondo e os Obxectivos do Milenio, ámbalas dúas interesantes como apoio de actividades dirixidas á comunidade educativa.


O 2007 en proxectos

Os proxectos de cooperación son a expresión práctica do noso compromiso co desenvolvemento humano, plasmando en accións concretas e puntuais, unha vontade máis ampla de transformación e xustiza social. Como cada ano, abrimos unha convocatoria para o financiamento de proxectos nos países empobrecidos, á cal se poden presentar ONGDs con presenza real en Galicia, outras entidades vencellas ao ámbito da cooperación ao desenvolvemento, e ONGDs do Sur que conten cun interlocutor válido e recoñecido ante o Fondo Galego.

As bases da convocatoria foron presentadas no Consello Municipalista da Cooperación, órgano de participación sectorial e carácter consultivo no que están representadas as ONGDs que así o solicitaron, e que foi convocado o pasado oito de febreiro. Nel estiveron presentes, ademais a Coordinadora Galega de ONGDs e as ONGDs Médicos do Mundo, Intermón-Oxfam, Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, Jóvenes del Tercer Mundo, UNICEF, Amigos da Terra e Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.

A convocatoria de proxectos manterase aberta ata o 31 de marzo. Ao ser o 2007 un ano singular, marcado polas eleccións municipais e a renovación de cargos e representantes, a convocatoria será resolta entre finais do mes de xullo e principios de setembro, dependendo das datas de constitución das novas corporacións.

En relación á cooperación directa, que non se vertebra a través da convocatoria senón de convenios con outras entidades (concellos, deputacións, Xunta), nesta ano daremos continuidade ao traballo iniciado o ano pasado en Cabo Verde mediante o Plan Operativo 2006-2007, no que colabora a Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, así como tamén abriremos novos escenarios de acción en Cuba, Palestina e Nicaragua.


Información de interese

Plan Anual 2007

O borrador do Plan Anual de Cooperación Galega 2007, elaborado pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior, foi presentado nunha reunión cos órganos de asesoramento e coordinación da cooperación galega, o Consello Galego de Cooperación (CONGACODE) e a Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento (CINTERCODE), nos que está representado o Fondo Galego.

Para este ano planéase un incremento dun 40% dos fondos destinados á cooperación, subida que é benvida dende o Fondo Galego, aínda que segue apremando ao seu progresivo aumento xa que, Galicia aínda non chega nin ao 0,1% dos orzamentos totais adicados á cooperación. Se temos en conta que a meta fixada para a actual lexislatura é do 0,4% (xa superada por algunhas Comunidades Autónomas como Castela A Mancha, Baleares, o País Vasco ou Navarra), faise longo aínda o camiño por percorrer.

Programa Municipia

O Fondo Galego participou na xuntanza de presentación do Programa de Cooperación Municipal Municipia, impulsado pola Axencia Española de Cooperación Internacional. Nel participarán o Ministerio de Administracións Públicas, a Federación Española de Municipios e Provincias, e a Confederación de Fondos de Cooperación.

O programa permitirá a realización de accións conxuntas para mellorar as capacidades institucionais, políticas, sociais e económicas do ámbito municipal nos países empobrecidos. Os Fondos de Cooperación aportarán a súa experiencia acumulada e os seus coñecementos técnicos en materia de cooperación municipalista.

Que é a Compra Pública Ética?

A compra Pública Ética fai referencia á introdución nos contratos públicos de obras, servizos e subministros, de criterios sociais, éticos e medio ambientais. O gasto das administracións públicas equivale a un 18% do PIB da Unión Europea, o que lles outorga unha destacada responsabilidade á hora de promover unhas relacións económicas máis xustas Norte-Sur, e un modelo de consumo máis sostible. Os contratos públicos con criterios de sostenibilidade poden abarcar, por exemplo, dende a promoción do control do gasto enerxético e a utilización de enerxías limpas, ata a compra de produtos ecolóxicos e/ou aqueles distribuídos polas redes de comercio xusto (café, textís, etc), que garantan unhas condicións laborais e humanas dignas, e fomenten o desenvolvementos humano, en contrapartida ás relacións de explotación que dominan o comercio mundial a día de hoxe.

O reto da sostenibilidade demanda a todos os axentes da sociedade un esforzo de compromiso importante, que debe traducirse en iniciativas que promovan cambios de comportamento e consumo, e as administracións locais poden cumprir un importante papel á hora de achegar os debates sobre a sostenibilidade e o consumo responsable a súa cidadanía.


Axenda

Días 23-24 de febreiro: Encontro Internacional-ART-Gold Mozambique en Roma, na que participa o Fondo Galego.

Días 3-4 de marzo: Xornadas “A Cooperación galega e portuguesa en Mozambique”, no Concello de Oleiros, Castelo de S. Antón. Organiza: Axuda en Acción.

Día 9 de marzo: Comisión Executiva en Santiago.

Día 29 de marzo: Asemblea Xeral do Fondo Galego en Santiago, na sede da FEGAMP.

Día 11 de abril: Asemblea Xeral da Confederación de Fondos.


Mapa de socios do Fondo Galego

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Deputación Castroverde Deputación Deputación
A Coruña Guitiriz A Pobra de Trives A Cañiza
A Pobra do Caramiñal Lugo A Teixeira A Estrada
Ames Mondoñedo Allariz A Guarda
Arteixo Monforte Cartelle Baiona
As Pontes Monterroso Castrelo de Miño Bueu
Bergondo Samos Castrelo do Val Caldas de Reis
Betanzos Sarria Entrimo Cambados
Boiro Triacastela Gomesende Cangas
Brión Viveiro Manzaneda Covelo
Cabanas   O Barco Cuntis
Cambre   O Irixo Gondomar
Carballo   Oimbra Lalín
Carnota   Ourense Moaña
Carral   Ribadavia Mos
Cedeira   San Cibrao das Viñas Nigrán
Cerceda   Sandiás O Porriño
Corcubión   Verea O Rosal
Culleredo   Verín Poio
Dumbría   Vilardevós Pontecesures
Fene   Vilar de Santos Pontevedra
Ferrol     Redondela
Laxe     Rodeiro
Lousame     Salvaterra de Miño
Mugardos     Soutomaior
Narón     Tomiño
Neda     Valga
Noia - - Vigo
Oleiros - - Vilagarcía de Arousa
Outes Mapa de Socios do Fondo Galego
Pontedeume
Porto do Son
Rianxo
Ribeira
Sada
Santiago
 
 
 


Números anteriores: 095 / 094 / 093 / 092 / 091 / 090 / 089 / 088 / 087 / 086 / 085 / 084 / 083 / 082 / 081 / 080 / 079 / 078 / 077 / 076 / 075 / 074 / 073 / 072 / 071 / 070 / 069 / 068 / 067 / 066 / 065 / 064 / 063 / 062 / 061 / 060 / 059 / 058 / 057 / 056 / 055 / 054 / 053 / 052 / 051 / 050 / 049 / 048 / 047 / 046 / 045 / 044 / 043 / 042 / 041 / 040 / 039 / 038 / 037 / 036 / 035 / 034 / 033 / 032 / 031 / 030 / 029 / 028 / 027 / 026 / 025 / 024 / 023 / 022 / 021 / 020 / 019 / 018 / 017 / 016 / 015 / 014 / 013 / 012 / 011 / 010 / 009 / 008 / 007 / 006 / 005 / 004 / 003 / 002 / 001
 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 10/04/2007
Fernando Pol


Subir