Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infórmate a Fondo

VolverNúmero 88 - 20 de marzo de 2006
 
 

Asemblea xeral de Socios

O 24 de febreiro tivo lugar a primeira Asemblea xeral de Socios, con carácter ordinario. Tras unhas palabras de benvida da directora xeral de Cooperación da Xunta de Galicia, que quixo así presentar á nova Administración diante dos socios e dar contas da elaboración do Plan Director 2006-2009, deuse paso á orde do día.

A presentación do plan de sensibilización para este ano, a ratificación das novas altas de socios, e unha proposta de aumento de cotas para o ano seguinte, foron os eixes do encontro. Este último punto, destinado a promover un maior compromiso económico por parte dos socios, foi o que xerou, pola súa importancia, un maior debate. Finalmente acordouse pospoñer a decisión para a Asemblea ordinaria prevista para o mes de xuño.


Arranca a Rede Municipalista Solidaria

A Rede Municipalista Solidaria comezou a súa andanza anual o pasado 10 de marzo no Concello de Mos, socio do Fondo Galego dende o 2004. É este o seu terceiro ano, o da madurez. As técnicas e técnicos “enredad@s” cumpren un papel cada vez máis destacado como pontes de comunicación entre os seus concellos e o Fondo Galego, e debuxan así o esqueleto que fai posible que, pouco a pouco, a cooperación e a solidariedade se gañen un oco na Administración local.

Unha das ideas clave que se perfilou durante as xuntanzas da RMS do ano pasado foi a necesidade de apuntalar as súas bases con máis información, máis formación e máis implicación, tanto do persoal técnico como, sobre todo, dos e das responsables políticos. Como primeiro paso nesa liña, as primeiras xuntanzas deste ano incorporan un novo aspecto formativo, co obxectivo de reforzar os coñecementos sobre cooperación e pór en común as inquedanzas que van xurdindo na súa posta en práctica.


  Vacacións con Traballo, clic para aumentar
Vacacións con traballo, servidores públicos ao servizo dos países do Sur.
 
Vacacións con Traballo: pon a traballar a túa solidariedade!

Xa está aberto o Programa Vacacións con Traballo, esperando as candidaturas do persoal laboral e funcionario dos concellos socios ata o 3 de maio, data na que se fechará o prazo.

A través deste programa, o Fondo Galego ofrece a oportunidade de viaxar a aqueles países onde desenvolve proxectos de cooperación para colaborar coas entidades parceiras. Unhas vacacións onde o intercambio de experiencias e a aprendizaxe mutua poñan a traballar á solidariedade.

Este ano, cóntase con dúas prazas co seguinte destino e perfil:

Para Nicaragua (preferentemente): asuntos turísticos, ecólogo/a, xeólogo/a, hidrólogo/a, biólogo/a, pedagogo/a, nutricionista, agrónomo/a, enxeñeiro/a civil, arquitecto/a, especialista en informática, profesional en divulgación e comunicación (vídeo, radios comunitarias, deseño gráfico, mellora da imaxe institucional), técnico/a en xardinería, mercadeo, especialista en artesanías...

Para Cabo Verde (preferentemente): arquitecto/a, xestión e contabilidade municipal, policía municipal fiscalización, técnico/a especialista en planificación e desenvolvemento local, topógrafo/a.


Convocatoria de proxectos

A convocatoria para a presentación de proxectos de cooperación no Sur continúa aberta ata o 31 deste mes; os seus destinatarios son as ONGs con presenza en Galicia, Asociacións, Entidades ou Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro, vencelladas a entidades de cooperación ao desenvolvemento, e ONGs de países empobrecidos que conten cun interlocutor válido e recoñecido polo Fondo.

Como novidade, se introducen as asociacións de inmigrantes como posibles receptoras de axuda, así como tamén, valoraranse positivamente aqueles proxectos que impulsen a participación activa de asociacións de inmigrantes nos proxectos de cooperación dirixidos aos seus países de orixe.

Coa introdución destas cláusulas, o Fondo Galego aposta pola introdución do codesenvolvemento na escena da cooperación galega.


Manifesto polo cumprimento dos Obxectivos do Milenio

Grazas a man de Isaac Díaz Pardo, quen, fiando palabras, teceu un texto de apoio ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, o Fondo Galego conta cun Manifesto como elemento punteiro da campaña sobre os oito Obxectivos fixados polas NNUU no 2000 prevista a partir de abril.

A campaña de adhesións ao Manifesto xa está aberta na seguinte dirección web: www.igadi.org/cgi-local/manifesto_obxectivos_do_milenio.pl.


A muller na toma de decisións:
enfrontando os desafíos, xerando o cambio

Baixo este lema se presenta este ano o Día Internacional da Muller Traballadora; o mes de marzo, polo tanto, preséntase como un escenario para a reflexión e o debate ao redor das inequidades de xénero que máis aberta o sutilmente percorren aínda a día de hoxe as nosas sociedades.

Dende a cooperación, a adopción da perspectiva de xénero tanto na planificación como na posta en marcha de proxectos é cada día máis imprescindible. No 2005, o Fondo Galego financiou proxectos con perspectiva de xénero, baseados principalmente na capacitación de grupos de mulleres:

Proxecto: Mellora integral das condicións de vida das comunidades da liña costeira oriental do Municipio de Baléate. ONGD: Solidariedade Internacional. País: Honduras. Orzamento: 22.000 euros. Cantidade solicitada ao Fondo: 22.000 euros. Cantidade aportada polo Fondo: 22.000 euros. Resumo: Plan de capacitación de líderes comunitarios e fortalecemento das organizacións produtivas na súa constitución, xestión e funcionamento para o acceso e ingreso dos grupos das mulleres de Río Esteban e Río Coco.

Proxecto: Produción de Medicina Natural para a Atención de Saúde Sexual e Reprodutiva das mulleres adolescentes no Municipio de Tonacatepeque. ONGD: APROCSAL (Asociación de Promotores Comunais Salvadoreños). País: El Salvador. Orzamento: 71.964,48 euros. Cantidade solicitada ao Fondo: 49.083,85 euros. Cantidade aportada polo Fondo: 24.541,92 euros. Resumo: Contribuír a mellorar a calidade de vida da poboación xoven, especialmente mulleres adolescentes, mediante o impulso dunha produción alternativa de medicamentos naturais para a Saúde Sexual e Reprodutiva. Acceso a medicamentos alternativos de boa calidade e xeración de actividades de comercialización de produtos naturais.


Mapa de socios do Fondo Galego

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Deputación Castroverde Deputación Deputación
A Coruña Guitiriz A Teixeira A Cañiza
A Pobra do Caramiñal Lugo Allariz A Estrada
Ames Mondoñedo Castrelo de Miño A Guarda
Arteixo Monforte Castrelo do Val Baiona
As Pontes Monterroso Entrimo Bueu
Bergondo Samos Manzaneda Caldas de Reis
Betanzos Sarria O Barco Cambados
Boiro Triacastela O Irixo Cangas
Brión Viveiro Oimbra Cuntis
Cabanas   Ourense Gondomar
Cambre   Ribadavia Moaña
Carballo   San Cibrao das Viñas Mos
Carral   Sandiás Nigrán
Cedeira   Verea O Porriño
Cerceda   Verín O Rosal
Corcubión   Vilar de Santos Poio
Culleredo     Pontecesures
Fene     Pontevedra
Ferrol     Redondela
Lousame     Rodeiro
Mugardos     Salvaterra de Miño
Narón     Soutomaior
Neda - - Vigo
Noia - - Vilagarcía de Arousa
Oleiros Mapa de Socios do Fondo Galego
Outes
Pontedeume
Porto do Son
Rianxo
Sada
Santiago
 
 
 

 
Descarga o boletín en formato pdf.
 

Números anteriores: 087 / 086 / 085 / 084 / 083 / 082 / 081 / 080 / 079 / 078 / 077 / 076 / 075 / 074 / 073 / 072 / 071 / 070 / 069 / 068 / 067 / 066 / 065 / 064 / 063 / 062 / 061 / 060 / 059 / 058 / 057 / 056 / 055 / 054 / 053 / 052 / 051 / 050 / 049 / 048 / 047 / 046 / 045 / 044 / 043 / 042 / 041 / 040 / 039 / 038 / 037 / 036 / 035 / 034 / 033 / 032 / 031 / 030 / 029 / 028 / 027 / 026 / 025 / 024 / 023 / 022 / 021 / 020 / 019 / 018 / 017 / 016 / 015 / 014 / 013 / 012 / 011 / 010 / 009 / 008 / 007 / 006 / 005 / 004 / 003 / 002 / 001
 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2006
Fernando Pol


Subir