Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infórmate a Fondo

VolverNúmero 82 - 3 de outubro de 2005
 
 

O codesenvolvemento: unha aposta do municipalismo solidario galego

O vindeiro 7 de outubro, no Concello de O Porriño, celebramos o Iº Seminario de Codesenvolvemento co obxecto de estudar a vinculación da cooperación e a inmigración.

A presenza de inmigrantes nos municipios galegos abre un novo escenario no que é necesaria a busca continua de prácticas políticas e sociais que favorezan a integración deste colectivo. Os concellos, puntos de encontro e de convivencia, convértense, unha vez máis, nos actores principais á hora de dar resposta a esta nova situación. A integración da inmigración e o desenvolvemento están presentes no mundo da solidariedade dende hai anos. Traballar en proxectos de cooperación cos países de orixe dos inmigrantes e de formación e sensibilización nos países de acollida, reforzando a integración dos inmigrantes e propiciando o desenvolvemento na comunidade, xa é unha práctica habitual en moitos lugares.

O codesenvolmento retoma o ideario dos irmanamentos entre os pobos, á busca de propostas que favorezan as relacións horizontais entre ambos, amigables e solidarias.

Con este seminario, o Fondo Galego pretende contribuír a xerar debate e opinión en torno a este novo concepto, determinar como o codesenvolvemento contribúe a potenciar e impulsar a participación cidadá das persoas inmigradas e proporcionar os elementos teóricos que dean lugar a un mellor coñecemento das prácticas encamiñadas a este novo xeito de cooperar.

Neste encontro contaremos coa participación de especialistas que dende hai anos investigan no campo dos movementos migratorios e a cooperación. Abrirá as xornadas, Papa Sow, doutor en Xeografía Humana, que pertence á Comisión de Migracións e desenvolvemento do Fons Catalá; continuará Álvaro Benavides, antropólogo colombiano que na actualidade deseña o Plan de Ordenación de inmigración en Galicia; e Luzia Oca, antropóloga galega, persoa clave no proceso de integración do/as inmigrantes caboverdiano/as en Burela. Por último, pecharemos o seminario coa celebración dunha mesa redonda na que participarán diferentes representantes de organizacións de inmigrantes en Galicia, principais protagonistas deste encontro.


Comeza o curso para a Rede Municipal Solidaria

O 14 de outubro, no Concello de Moaña, iniciamos os encontros da Rede Municipal Solidaria. Comezamos o novo curso coa ilusión de sempre e coa intención de encamiñar novas propostas que nos permitan continuar o noso labor de sensibilización iniciado en 2003.

A necesidade de concienciar á cidadanía galega sobre os problemas e causas das desigualdades, ten centrado os esforzos do Fondo Galego nestes últimos anos. O labor de sensibilización converteuse na ferramenta idónea para manter un dialogo permanente sobre os grandes retos da humanidade para construír un mundo máis xusto e solidario.

Á hora de impulsar actividades de divulgación e sensibilización dirixidas ao conxunto da cidadanía tivemos presente a importancia de elaborar unha programación global en sintonía coa realidade local e eliximos os municipios como o espacio idóneo para levar adiante esa tarefa.


Un “Bo Café” para os concellos galegos

A axuda ao desenvolvemento non é a única forma de comprometerse co desenvolvemento humano e a solidariedade internacional para acadar unhas relacións Norte-Sur máis xustas. O Programa de Comercio Xusto que ten por nome o “Bo Café”, impulsado en Galicia pola ONGD Amarante, pon sobre a mesa a importancia do comercio internacional no desenvolvemento das distintas sociedades e, en consecuencia, o impacto negativo dos seus desequilibrios e desigualdades. O café é un bo exemplo destas dinámicas: este produto sufriu caídas espectaculares do seu prezo nos últimos anos, por debaixo incluso do seu custo de producción, e as grandes empresas transnacionais, por mor da inexistencia de regulación internacional, foron monopolizando a súa transformación e distribución, o que lles permitiu impor condicións de produción moi desfavorables para as sociedades produtoras, principalmente América do Sur, América Central, Asia e África.

Un prezo xusto é aquel que incorpora tanto os custos de produción como as necesidades fundamentais das produtoras e produtores, así como as das súas familias, e en base a isto se articulan as redes de Comercio Xusto para sensibilizar a nosa sociedade sobre as inxustizas do comercio internacional e as responsabilidades que temos, individuais e colectivas, como consumidoras e consumidores.

Nesta liña, o Fondo Galego anima á participación no Programa do “Bo Café” promovendo o Comercio Xusto no eido local mediante a introdución de café pagado a prezos xustos nas cafeterías das administracións públicas locais así como nas máquinas automáticas de produtos quentes. Deste xeito, os concellos terían a oportunidade de amosar o seu compromiso cun mundo máis xusto e equitativo e servir de ponte para achegar á súa cidadanía a problemática do comercio internacional para que esta asuma a necesidade de consumir responsablemente. O “Bo Café” é un exemplo máis do importante papel que poden desempeñar os concellos como axentes de desenvolvemento.


Visita do presidente do CEPAD-Bolivia

Da man de Devalar, o director de CEPAD, Centro para a participación e o desenvolvemento sostible, Carlos Hugo Molina Saucedo, visitou a Secretaría Técnica do Fondo Galego o día 26 de setembro co fin de intercambiar experiencias e estudar a posibilidade de materialización deste primeiro contacto nun proxecto de colaboración para o vindeiro ano. CEPAD ten como misión promover o desenvolvemento económico, humano e sostible, afortalar a capacidade de xestión dos procesos de descentralización local e a participación social. As áreas de traballo prioritarias son as seguintes: creación e consolidación da Mancomunidade de municipios; afortalamento municipal, afortalamento da sociedade civil, xestión pública en turismo, descentralización municipal e descentralización administrativa, distritación, planificación participativa, gobernabilidade, fortalecemento dos pobos indíxenas, xénero e equidade, etc.


Proxectos 2005: Perú

Perú é o país no que se teñen promovido máis proxectos dende o Fondo Galego. No período que abrangue do ano 1998 ao 2005 foron executados un total de 13 proxectos. Cómpre salientar que nas sucesivas convocatorias anuais, é Perú o país que rexistra un maior volume de proxectos presentados. No presente ano, dos 54 proxectos que concorreron á convocatoria, 10 enmarcábanse neste país.

No que atinxe á modalidade de cooperación indirecta foron promovidos proxectos das seguintes ONGDs: INTI, Amigos Escaes-Perú, Paz e Solidariedade, Solidariedade Galega, Bicis pola Paz, Asociación Labañou Solidaria, Entrepobos e o Departamento de Pediatría do Hospital 2 de Maio.

Para o presente ano vanse executar tres proxectos. O Fondo Galego aportará un monto total de 48.699,32 €. CEPRODE desenvolverá a segunda fase do proxecto “Xestión Municipal e Participación Cidadá no Desenvolvemento Rural”, no que participan autoridades, líderes e cidadás procedentes de 12 distritos da provincia de Huaral; asemade, apóstase pola dotación de bicicletas co fin de promover a mellora das condicións de vida das familias labregas das provincias de San Marcos e Cajabamba, apoiando aos promotores comunitarios destas zonas; e, finalmente, colaborarase co financiamento das obras de melloras da sección de Pediatría do Hospital 2 de Maio.

En relación aos eidos sectoriais cabe subliñar unha pequena evolución, pasando da dotación de infraestruturas nun primeiro momento á aposta por proxectos máis integrais de desenvolvemento como o de CEPRODE ou da capacitación a mulleres da Asociación Entrepobos.


Mapa de socios do Fondo Galego

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Deputación Guitiriz Deputación Deputación
A Coruña Lugo A Teixeira A Cañiza
A Pobra do Caramiñal Mondoñedo Allariz A Estrada
Ames Monforte Castrelo do Val A Guarda
Arteixo Samos Entrimo Baiona
As Pontes Sarria Manzaneda Bueu
Bergondo Viveiro O Barco Caldas de Reis
Betanzos   O Irixo Cambados
Boiro   Oimbra Cangas
Brión   Ourense Cuntis
Cabanas   Ribadavia Gondomar
Cambre   San Cibrao das Viñas Moaña
Carballo   Sandiás Mos
Carral   Verea Nigrán
Cedeira   Verín O Porriño
Cerceda   Vilar de Santos O Rosal
Culleredo     Poio
Fene     Pontecesures
Ferrol     Pontevedra
Lousame     Redondela
Mugardos     Rodeiro
Narón - - Soutomaior
Neda - - Vigo
Noia     Vilagarcía de Arousa
Oleiros

Mapa de Socios do Fondo Galego-

Outes
Pontedeume
Porto do Son
Rianxo
Sada
Santiago
 
 
 

 
Descarga o boletín en formato pdf.
 

Números anteriores: 081 / 080 / 079 / 078 / 077 / 076 / 075 / 074 / 073 / 072 / 071 / 070 / 069 / 068 / 067 / 066 / 065 / 064 / 063 / 062 / 061 / 060 / 059 / 058 / 057 / 056 / 055 / 054 / 053 / 052 / 051 / 050 / 049 / 048 / 047 / 046 / 045 / 044 / 043 / 042 / 041 / 040 / 039 / 038 / 037 / 036 / 035 / 034 / 033 / 032 / 031 / 030 / 029 / 028 / 027 / 026 / 025 / 024 / 023 / 022 / 021 / 020 / 019 / 018 / 017 / 016 / 015 / 014 / 013 / 012 / 011 / 010 / 009 / 008 / 007 / 006 / 005 / 004 / 003 / 002 / 001
 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 02/10/2005
Fernando Pol


Subir