Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infˇrmate a Fondo

VolverNúmero 42 - 28 de xuño de 2002
 
 

Sumario


  Núm anteriores
    Vigo, capital da cooperación descentralizada    
nº 041 - 03/06/2002
nº 040 - 22/05/2002
nº 039 - 01/05/2002
nº 038 - 09/04/2002
nº 037 - 18/03/2002
036 / 035 / 034 / 033
032 / 031 / 030 / 029
028 / 027 / 026 / 025
024 / 023 / 022 / 021
020 / 019 / 018 / 017
016 / 015 / 014 / 013
012 / 011 / 010 / 009
008 / 007 / 006 / 005
004 / 003 / 002 / 001
Reunións cos partidos políticos
Rede de servidores públicos da cooperación
Lei de cooperación ao desenvolvemento de Galicia
Curso de capacitación en cooperación ao desenvolvemento
Mapa de socios do Fondo Galego
 
 

Volver ˇ sumario
Vigo, capital da cooperación descentralizada
A celebración do noso quinto aniversario tivo como acto central a xuntanza que a Confederación de Fondos celebrou en Vigo. Ante representantes de todos os Fondos (Catalá, Euskal Fondoa, Mallorquí, Menorquí, de Eivissa, País Valenciá e Andaluz), Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego, salientou a importancia que a creación do Fondo Galego supuso para o fomento da cooperación descentralizada en Galicia e a transcendencia do apoio que en todo momento se recibiu da Confederación de Fondos para soster a iniciativa nas situacións de maior precariedade. O agradecemento de Alfredo Novoa foi correspondido por Joan Aguado, presidente da Confederación de Fondos e alcalde de Vilafranca del Penedés, ao poñer de manifesto a especificidade do proceso galego e as súas valiosas aportacións á consolidación do modelo municipalista de cooperación que representan os Fondos.

Na xuntanza, que se desenvolveu nas dependencias do Concello de Vigo, analizouse moi especialmente o funcionamento da Oficina de Seguimento de proxectos que a Confederación mantén en Managua, a fin de rendabilizar ao máximo as súas actividades e funcións. Os asistentes foron recibidos por Santiago Domínguez, concelleiro responsable da Área de Cooperación, e polo alcalde da cidade olívica, Lois Pérez Castrillo, quen destacou o feito de ser a primeira cidade galega que delega no Fondo a xestión da cooperación, animando ás demais urbes e municipios a seguir este mesmo impulso.
 
Volver ˇ sumario
Reunións cos partidos políticos
Mantivéronse nas últimas semanas entrevistas con Xesús Palmou, secretario xeral do Partido Popular de Galicia; con Francisco Candela, responsable de política municipal do Partido Socialista de Galicia-PSOE; e con Cecilia Pérez Orge, responsable da mesma área no Bloque Nacionalista Galego. Con todos eles se detallou o especial momento que vive o Fondo, a cinco anos cumpridos, co obxecto de incentivar un maior compromiso coa cooperación a un ano vista das próximas eleccións municipais. Como na anterior convocatoria, todas as forzas políticas recollerán no seu Programa Marco un apoio explicito a esta iniciativa.
 
Volver ˇ sumario
Rede de servidores públicos da cooperación
Coa formación desta Rede o que se pretende é provocar un punto de inflexión no ámbito das administracións locais e provinciais de Galicia, impulsando un maior compromiso, máis estable e permanente, das respectivas corporacións, atendendo á formación dunha malla de servidores públicos que afortalaría os vínculos existentes e proporcionaría unha maior visibilidade ao Fondo e á orientación da axuda prestada pola respectiva entidade, apreciando en maior medida, a súa utilidade e valor.

A Rede contribuiría a fomentar a participación activa dos asociados nos debates xerais e nas decisións concretas; facilitaría o traslado ás corporacións asociadas da información precisa; permitiría impulsar actividades de divulgación e sensibilización que impliquen ao conxunto da cidadanía; e, ademais, asentar a idea da cooperación no ámbito local, impulsando a creación de tecido asociativo.

Nesa liña, durante as últimas semanas celebramos xuntanzas co director xeral de Fomento do Emprego, Justo de Benito Basanta, e coa xefa do Servicio Galego do Voluntariado, Felicitas Rodríguez González, a fin de avanzar ideas e suxestións que nos permitan asentar plenamente este proxecto nos próximos meses.
 
Volver ˇ sumario
Lei de cooperación ao desenvolvemento de Galicia
Dende o Fondo Galego celebramos que finalmente se avance esta primeira formulación dun Anteproxecto de Lei de Cooperación, na medida en que supón unha acertada valoración da necesidade de establecer un marco legal propio en materia de cooperación. Nesa liña, a Lei debuxa un marco normativo no que se contemplan os obxectivos e prioridades comúns da cooperación ao desenvolvemento, unha realidade complexa e difícil en Galicia pero situada nunha tendencia globalmente positiva dende hai uns anos nos que se implementa a participación de numerosos axentes, tanto do ámbito público como privado.

É neste sentido que consideramos tamén importante destacar a necesidade de que este Anteproxecto avance na súa tramitación avalada por un amplo consenso de toda a sociedade e moi especialmente de todos os axentes interesados e involucrados na cooperación, entre os que cómpre sinalar tanto as ONGs como os concellos e deputacións e institucións locais supramunicipais solidarias. O feito de que esta formulación apareza nun momento tan inicial da actual lexislatura autonómica pero tardía na municipal, debe convidarnos a propiciar un equilibrio que alente a dinamización, o debate e o incremento da sensibilización dos actores públicos, municipais e provinciais no que ao Fondo atinxe, dos que poida derivarse un maior compromiso operativo das entidades locais coas políticas de cooperación ao desenvolvemento e unha maior aportación dos pareceres de todos.

Coidamos que, en xeral, o texto responde á dimensión actual do mundo da cooperación ao desenvolvemento en Galicia. A opción por un articulado modesto nas súas definicións (especialmente o Título I), pero detallado nas estructuras e compromisos, seméllanos o máis acaído ás circunstancias actuais nas que precisamos de accións decididas para enriquecer o panorama da cooperación ao desenvolvemento na nosa Comunidade.

O Fondo Galego participa activamente no proceso de diálogo auspiciado polo conselleiro de Emigración e Cooperación Exterior, Aurelio Miras Portugal, e xa lle fixo chegar as súas suxestións a este respecto, que están a disposición de todos os asociados na Secretaría do Fondo.
 
Volver ˇ sumario
Curso de capacitación en cooperación ao desenvolvemento
Dirixido a funcionarios das administracións autonómica e municipal, así como a persoal de ONGs. O número de prazas está limitado a 25 persoas. Chegado o caso realizaríase unha preselección de candidatos, a fin de asegurar un equilibrio na participación dos colectivos citados e primando a orde de inscrición.

As solicitudes de preinscrición deben formalizarse no IGADI entre o 24 de xuño e o 31 de xullo. A matrícula pecharase unha semana antes do inicio do curso, previsto inicialmente para o 23 de setembro. Os/as alumnos/as terán á súa disposición o Centro de Documentación do IGADI.
 
Volver ˇ sumario
Mapa de socios do Fondo Galego
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Deputación Lugo Deputación Deputación
A Coruña Mondoñedo Allariz A Cañiza
A Pobra do Caramiñal O Valadouro Ferrol A Estrada
As Pontes Quiroga Montederramo A Guarda
Arteixo Samos O Barco Baiona
Bergondo Sarria O Carballiño Bueu
Betanzos   O Irixo Cangas
Boiro   Ourense Cuntis
Brión   Vilar de Santos Gondomar
Cabanas     Moaña
Carral     Nigrán
Cedeira     O Porriño
Cerceda     O Rosal
Corcubión     Poio
Culleredo     Pontecesures
Fene - - Pontevedra
Ferrol - - Redondela
Lousame     Rodeiro
Mugardos - - Soutomaior
Narón - - Vigo
Neda - - Vilagarcía de Arousa
Noia

Mapa de Socios do Fondo Galego-

Oleiros
Outes
Pontedeume
Porto do Son
Rianxo
Santiago
Vimianzo
 
 

 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 28/06/2002
Fernando Pol


Subir