Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infórmate a Fondo

VolverNúmero 7 / 1 de agosto de 1999
 
 

Sumario


  Números anteriores
  Renovación no Fondo Galego     nº 006 - 1 xullo/99
Libramento das axudas   nº 005 - 15 abril/99
En breve, o Concello de Ferrol pode unirse ó Fondo   nº 004 - 1 abril/99
Axuda para Cósovo   nº 003 - 1 marzo/99
Os Fondos, máis preto da Comisión Interterritorial   nº 002 - 1 febreiro/99
Encontro Municipalista Internacional   nº 001 - 15 xaneiro/99
“Revista Española de Desarrollo y Cooperación”      
Mapa de socios do Fondo Galego      

Volver ó sumario


Renovación no Fondo Galego

Nunha carta dirixida a todos os asociados, Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego, insta ós novos mandatarios locais a proceder, á maior brevedade posible, ó nomeamento ou confirmación dos representantes das entidades municipais e provinciais perante o Fondo. Como é sabido, os socios poden en calquer momento substituír o seu representante, pero é obrigado despois da celebración de eleccións pois os cambios no mapa político local poden impor variacións. O proceso de renovación dende a base culminará coa elección da nova Executiva nunha Asemblea que se celebrará no próximo mes de outubro (inicialmente, o día quince). O seu mandato será de catro anos, similar ó dos corporativos.

Volver ó sumario


Libramento das axudas

O Fondo Galego xa librou o importe das axudas acordadas para custear proxectos de cooperación e desenvolvemento. Na actualidade son 7 os proxectos financiados (3 de 1998 e 4 de 1999). De conformidade coas Bases da convocatoria, librouse unicamente o 75% e a cantidade restante entregarase na medida en que se xustifique a realización do gasto. En setembro, directivos do Fondo manterán reunións coas organizacións responsables da xestión para avaliar a marcha de todos e cada un dos proxectos que o Fondo está a financiar. O informe de seguimento trasladarase ós asociados para que coñezan exactamente como se están a aplicar os nosos recursos.


Volver ó sumario


En breve, o Concello de Ferrol pode unirse ó Fondo

A Corporación Municipal de Ferrol tratará da adhesión ó Fondo Galego na próxima sesión plenaria que celebre. Ese é o compromiso acadado por representantes do equipo de goberno da cidade departamental e do Fondo Galego. Deste xeito, das sete grandes cidades de Galicia, únicamente Pontevedra e Lugo quedarán por integrarse. A positiva evolución da política de adhesións infunde grandes ánimos en relación á posibilidade de que ambos os dous e as tres Deputacións Provinciais (a de Pontevedra xa é socia) formen parte do Fondo antes de que remate o presente exercicio.


Volver ó sumario


Axuda para Cósovo

Na “campaña x Kosovo” recaudáronse 315.563 pesetas (115.563, aportadas por Arteixo Solidario; 200.000, por Fene Solidario). Esta cantidade foi destinada a axuda humanitaria na rexión a través dos programas (económicamente moito máis ambiciosos) que o Fons Catalá desenvolve na zona. Deste xeito, materializamos unha nova forma de cooperación entre os diferentes Fondos do Estado. Joan Aguado, presidente do Fons e da Confederación de Fondos, agradeceu a mostra de confianza do Fondo Galego e asegurou que a nosa aportación non se diluirá senón que na partida concreta que se financie coa nosa axuda mencionarase explicitamente a nosa colaboración. Pero o verdadeiramente importante é que chegue...


Volver ó sumario


Os Fondos, máis preto da Comisión Interterritorial

A última redacción coñecida do texto normativo que regulamenta a composición e funcionamento da Comisión Interterritorial (en desenvolvemento da Lei de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento) establece no seu artigo 3, apartado d), que formarán parte dela “19 representantes das Entidades Locais que xestionen fondos conceptuados nos seus respectivos Presupostos como Axuda Oficial ó Desenvolvemento, ou de instancias de cooperación supramunicipal en quen estas expresamente deleguen, en particular dos Fondos de Cooperación e Solidariedade, elixidos pola asociación de ámbito estatal con maior implantación, dacordo cos seus propios procedementos internos”.


Volver ó sumario


Encontro Municipalista Internacional

As xornadas de Mataró celebraranse no mes de outubro, entre os días 4 e 5 (para o comité de coordenación) e 6 e 7 (xornadas públicas). No Encontro está previsto realizar unha análise sobre os procesos das redes por país, debatir sobre os mecanismos de continuación do traballo conxunto das redes no ámbito rexional centroamericano; avaliar a situación de Centroamérica despois do Mitch; reflexionar sobre a participación cidadá e a democracia participativa; e afondar sobre a cooperación municipalista dende o punto de vista teórico. Ademais dos representantes municipalistas e dos Fondos, a Mataró achegaranse outros das redes existentes en Guatemala, México, Nicaragua, Cuba, El Salvador, México, países e organizacións cos que se veñen desenvolvendo hai tempo proxectos de cooperación ó desenvolvemento.


Volver ó sumario


“Revista Española de Desarrollo y Cooperación”

Editada polo “Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación” da Universidade Complutense de Madrid, esta publicación trimestral e da que se levan editados tres números, pretende servir de espacio de reflexión sobre as políticas de cooperación. Neste número aborda monograficamente a cooperación Europa-América Latina, con incursións na cooperación descentralizada (unha análise da cooperación pública vasca) e un interesante artigo sobre “A política alemana de cooperación ó desenvolvemento: da guerra fría á era da globalización”, da autoría de Klaus Bodemer.

Os interesados nesta publicación poden contactar no 91 394 64 09 ou no 986 35 72 38 (secretaría do Fondo Galego).


Volver ó sumario


Mapa de socios do Fondo Galego


A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
A Coruña Mondoñedo Allariz Deputación
A Pobra do Caramiñal O Valadouro Montederramo A Cañiza
Ares Quiroga O Carballiño Baiona
Arteixo Samos O Irixo Cangas
Betanzos   Ourense Gondomar
Brión   Vilar de Santos Moaña
Cabanas     Nigrán
Corcubión     Vigo
Culleredo  
Fene Mapa de concellos do Fondo Galego
Lousame
Mugardos
Narón
Neda
Noia
Oleiros
Outes
Pontedeume
Porto do Son
Santiago
Valdoviño
Vimianzo

 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 27/08/2007
Fernando Pol


Subir