Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.org
Tel/Fax: 986 357 238
 
Infórmate a Fondo

VolverNúmero 5 / 15 de abril de 1999
 
 

Sumario


  Números anteriores
  Campaña por Kosovo     nº 004 - 1 abril/99
Ofrecemento do Fondo Galego   nº 003 - 1 marzo/99
Médicos sen Fronteiras, no Consello Municipalista   nº 002 - 1 febreiro/99
O Fondo Galego tamén estará en Madrid   nº 001 - 15 xaneiro/99
A Confederación, en Galego      
Reunión de técnicos en Santiago o 15 e 16 de abril      
Socios do Fondo Galego      
Mapa de concellos do Fondo Galego      

Volver ó sumario


Campaña por Kosovo

O progresivo agravamento da situación en Kosovo evidencia, unha vez máis, a política de persecución e xenocidio que padece a poboación albanesa, maioritaria na rexión, por parte do goberno da República de Serbia que dende hai anos rexeita as demandas de autogoberno da minoría albanesa.

Segundo as últimas informacións, a represión e a limpeza étnica agudizáronse dende que se iniciou a acción militar da OTAN e o cálculo estimado de refuxiados cífrase en máis de 600.000 persoas. Os mortos representan varios milleiros. Desde Galicia non podemos asistir impasibles a esta escalada de violencia e por iso o FONDO GALEGO considera importante posicionarse publicamente no sentido de:

  • Facilitar a canalización de recursos económicos destinados á axuda humanitaria para os refuxiados.

  • Reclamar a necesidade de defender os dereitos humanos e os dereitos dos pobos tal e como se recolle nos diferentes tratados internacionais.

  • Promover a persecución das persoas que cometeran crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

  • Esixir a creación dun Foro Internacional para a Reconciliación, coa participación de forzas civís e democráticas.

  • Demandar a constitución dun Fondo Internacional para o Desenvolvemento e a Reconstrucción.

  • Prestar apoio á creación de medios de comunicación independentes en todas as Repúblicas da antiga Iugoslavia.

  • Manifestar a nosa inclinación pola búsqueda dunha solución pacífica ó conflicto que evite o perigo de desencadear un reforzamento da intransixencia e das actitudes extremistas.


Fondo Galego. Campaña por Kosovo. Número de conta: 2091-0209-16-3040016786.

Volver ó sumario


Ofrecemento do Fondo Galego

Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego, dirixiuse ó presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, para efectuar un desinteresado ofrecemento para coordinar dende esta instancia o proceso loxístico de recepción e acollida dos refuxiados kosovares naqueles concellos de Galicia que así o decidan libremente.

Precisamente, dende o Fondo Galego constátase unha significativa disposición de municipios galegos para colaborar no proceso de acollida, aportando un xeneroso esforzo económico, material e humano.


Volver ó sumario


Médicos sen Fronteiras, no Consello Municipalista

A organización non gobernamental Médicos sen Fronteiras solicitou recentemente a súa integración no Consello Municipalista da Cooperación.


Volver ó sumario


O Fondo Galego tamén estará en Madrid

Numerosos concellos galegos (Outes, Oleiros, Lousame, Moaña, Ourense, A Cañiza, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son ou Nigrán) solicitaron da Secretaría de Estado para a Cooperación Internacional e para Iberoamérica a habilitación de fórmulas para dar cabida e representación na Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento ó Fondo Galego, integrado na Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade.


Volver ó sumario


A Confederación, en Galego

A Confederación de Fondos editou, tamén en galego, unha guía explicativa da razón de ser, naturaleza, obxectivos, áreas de traballo, etc de cada un dos Fondos que a integran: Catalá, Basco, Mallorquí, Menorquí, Valenciá e Galego. Falta por incluír o Andaluz, que se constitúe nestes días.

Todos os interesados poden solicitar algún exemplar para coñecer e saber algo máis sobre os Fondos e a cooperación.


Volver ó sumario


Reunión de técnicos en Santiago o 15 e 16 de abril

Responsables do Fons Catalá, Fons Mallorquí, Fons Menorquí, Fons Valenciá e Fondo Galego reuníronse en Santiago de Compostela para debatir o plan operativo da “Oficina de Seguemento de Proxectos” que a Confederación de Fondos ten en Managua. Na reunión tamén participaron dous responsables desprazados en Nicaragua.
Na actualidade, o Fondo Galego decidiu subvencionar proxectos en Perú (3), Guatemala (1), Nicaragua (1) e Bolivia (1).

A oficina de Managua permite unha apreciación “in situ” do nivel e calidade da execución dos proxectos que se financian con fondos públicos e se executan a través de Organizacións non gobernamentais.


Volver ó sumario


Socios do Fondo Galego

Agradecemos a todos os socios a confianza depositada e animamos a todos aqueles concellos que o están pensando para que se decidan a reforzar este instrumento mancomunado que nos permitirá realizar unha cooperación máis eficaz. Porque a cooperación cos que están fora comeza dentro.


Volver ó sumario


Mapa de concellos do Fondo Galego


A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
A Coruña Mondoñedo Allariz A Cañiza
A Pobra do Caramiñal O Valadouro Montederramo Baiona
Ares Quiroga O Irixo Cangas
Arteixo Samos Ourense Gondomar
Betanzos   Vilar de Santos Moaña
Brión     Nigrán
Cabanas     Vigo
Corcubión Mapa de concellos do Fondo Galego
Culleredo
Fene
Lousame
Mugardos
Narón
Neda
Noia
Oleiros
Outes
Pontedeume
Porto do Son
Santiago
Valdoviño
Vimianzo

 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 27/08/2007
Fernando Pol


Subir