Actualidade Exterior / nº 130-11/2004 de 10 de maio Volver ó índice
EEUU e a ampliación da UE
 
 
Presentación

     
    Os Estados Unidos asisten moi compracidos á ampliación da Unión Europea, un paso que consideran inseparable e complementario ás recentes incorporacións á OTAN. A ampliación afortala a alianza duradeira entre os Estados Unidos e Europa e tamén o compromiso común cos valores e intereses que a fundamentan, tanto dentro das fronteiras europeas coma más alá. Esta opinión oficial é compartida polos analistas independentes, coma o profesor James Goldgeiger, especialista da George Washington University: “é moi importante que a ampliación de Europa cara ó Leste non sexa só da OTAN, senón da UE, porque estes países deben ser política e economicamente parte de Europa”.

Esta ancoraxe definitiva no que é convencionalmente definido coma “Occidente” compensaría con creces calquera desvantaxe concreta en termos comerciais –véxase a guerra do banano ou do aceiro e mesmo o propio euro-, xa que a concorrencia sempre é boa. Agora ben, existe un importante elemento adicional: a actitude pronortemericana dos novos socios comunitarios satisfai enormemente ós líderes políticos estadounidenses. Danielle Pletka, vicepresidenta do American Enterprise Institute –centro de estudios próximo á actual Administración- cre pertinente falar sen ambaxes da “nova” e a “vella” Europa, ó tempo que subliña que é “moi bo” poder diluí-la influencia francesa, que era máis forte nunha UE de 15 do que o será con 25 países. Pletka, coma Rumsfeld, dío aínda más claro: “Francia non foi tradicionalmente un bo amigo noso nos últimos cincuenta anos”.

Para os EEUU, a preocupación principal será observar se unha UE máis integrada e unificada se guía polos intereses compartidos dos seus estados membros ou se existe un goberno e unha burocracia supranacionais que se expresen en nome de Europa. Si se da o segundo caso, Europa pode converterse nun socio máis inflexible, menos desexoso de traballar cos Estados Unidos, e nun competidor económico –ergo político- realmente desafiante. Novamente, isto podería pasar se a postura francesa con respecto ás relacións transatlánticas se revela como a opinión dominante no hipotético goberno federal de Europa. Pero este non é o estado actual da integración europea. Pasado o 30 de abril, a UE do 1 de maio é, soamente e polo de agora, máis grande.
     
     
Índice

     
1   Europa, ante su nuevo destino”, por Carlos Nadal, en La Vanguardia, 2 de maio de 2004.

Sería injusto negar el papel que le corresponde a Estados Unidos en el origen de la recuperación de Europa y la creación del nudo comunitario que ha desembocado en la UE de 25 estados miembros. Pero esta realidad, en sí misma engendradora de muchos interrogantes, se materializa precisamente cuando se producen hechos frente a los cuales esta Europa nueva habrá de recuperar su propia palabra si no quiere pagarlo a muy alto precio.
     
2   Reformar Europa”, por Sami Naïr, en El Periódico de Catalunya, 5 de abril de 2004.

Los países del Este llegan en este contexto. En la actualidad, todos estos países son partidarios de un ultraliberalismo muy antisocial y de la sumisión incondicional a EEUU. Indiscutiblemente, servirán de caballo de Troya de EEUU y se convertirán, en manos de Blair, en un instrumento muy poderoso frente a los países que quieren una Europa social e independiente.
     
3   Europe's historic May Day”, por Claude Salhani, en The Washington Times, 1 de maio de 2004.

Many of EU's new member nations are what one analyst called "basket cases" and still need several years to catch up to the standard of the richer and more stable EU members. Still, the "new Europe," comprised of a number of countries from "old Europe," will certainly be a force to be reckoned with.
     
4   Europe's Jeffersonian Moment”, en Christian Science Monitor, 30 de abril de 2004.

All this might seem reason enough to question the wisdom of widening the EU tent. But America's founding fathers could just as easily have ticked off arguments to dissuade them from uniting 13 colonies in the pursuit of life, liberty, and happiness. In some ways, the EU goal is no less sweeping.
     
5   Europe's Non-Strategy”, por Gerard Alexander, en The Weekly Standard, 10 de maio de 2004.

By comparison, what are European critics offering as an alternative? All European countries have mounted assertive intelligence-gathering and law enforcement policies against terrorists and plotters in their midst. And several have military forces in Afghanistan. But both those measures are parts of the bombs-and-bullets strategy they insist is not enough.
     
6   Only Bush can save Europe”, por Mark Steyn, en The Spectator, 24 de abril de 2004.

March 11th: Within one month of attacking Madrid, the Spaniards obligingly overthrow George Bush’s pal, European bigwigs start saying this terrorism business is really more about law enforcement than a ‘war’, and Mo Mowlam calls on Tony Blair to sit down to face-to-face negotiations with al-Qa’eda — preferably in London rather than Waziristan, so he’ll at least have a sporting chance of coming back alive.
     
7   Only Gordon Brown can win the fight for Europe”, por Polly Toynbee, en The Guardian, 28 de abril de 2004.

It's a bad time to talk up Europe. Chirac is a rogue, Schröder is weak, Berlusconi might face trial if he weren't in office, and Blair abandoned European credibility when he chose the neo-con White House instead. Even strong pro-Europeans admit gloomily that this is not an easy time for the final showdown with British Euroscepticism. But they will fight if they must, backs to the wall.
     
8   Entretien avec Ralf Dahrendorf”, en Le Monde, 30 de abril de 2004.

Le plus grand danger, c'est que l'Europe finisse par se définir comme un bloc opposé aux Etats-Unis. Ce serait une identité négative, funeste.L'Europe doit comprendre que les Etats-Unis sont son partenaire, son allié, un pays frère avec qui elle forme le monde libre. Et que sans les Etats-Unis, elle serait moins libre, assurément.
     
9   EU: Will Enlargement Make The Bloc More Pro-American?”, en RFE/RL, 26 de abril de 2004.

One fundamental likelihood of the enlargement is that we are bringing in a number of NATO members who understand they live in a dangerous neighborhood and understand that they owe their current freedoms very much to American resolve and American policies through the Cold War. That means, I think, that for quite some time to come, there will be a much greater weight of pro-Americanism within the EU.
     
10   ¿Por qué es 'nueva' en Europa?”, por Ivo Samson, en La Musa Digital nº4, 2003, Universidad de Castilla-La Mancha.

Además de esto, no se puede evaluar la reacción de dichos miembros de la UE o de los países candidatos a entrar en la UE con respecto a la futura y creciente pérdida de la soberanía de un estado a expensas de la burocracia de Bruselas. Incluso los países que se encuentran en la mejor posición para la negociación con la UE con respecto a su admisión en la misma, expresan su claro desacuerdo con relación al futuro deterioro del mandato de su propio territorio. Quizás serán los estados de la “Nueva Europa” los primeros en oponerse a la supranacionalidad europea.
     
11   Long Live NATO”, por Tom Barry, en Right Web, 1 de abril de 2004.

Although it was Donald Rumsfeld who is credited with first using the term “New Europe,” the term has long been circulating among neoconservatives who view with deep disgust Western Europe’s tendency to support diplomacy over war and its deep commitment to multilateralism and the international rule of law. As the White House began laying the groundwork for the “coalition of the willing” against Iraq, President Bush himself repeatedly used the term “New Europe” in statements about NATO enlargement.
     
12   EU: Terrorism, Federalism and Carpe Diem”, en Stratfor, 26 de marzo de 2004.

Like the rash of patriotism that followed Sept. 11 in the United States, Europe's political "coming together" after the Madrid attacks will also fade as the event itself fades into the past. In exchange, national interests will take their place at the head of the table. Although Europe will be -- on some practical levels -- more politically integrated, it will be far from the federalist vision that fewer and fewer Europeans actually retain.
 
Volver ó índice

Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 09/05/2004
Fernando Pol